Tapper-klass

en svensk bevakningsbåtklass
(Omdirigerad från Bevakningsbåt 80)

Tapper-klass (Bevakningsbåt typ 80) var en fartygsklass av bevakningsbåtar som nyttjades i svenska marinen åren 1993-2018. Tapper-klassen var en utveckling av en bevakningsbåt, som redan i början av 1980-talet tillverkades för Kustbevakningens räkning. Tolv båtar producerades och placerades inledningsvis vid de kustartilleriregementen som fanns vid tiden. Efter försvarsbeslutet 2004 kom fem fartyg att ingå i 17.Bevakningsbåtkompaniet i Göteborg, tillhörande Amf 1, och övriga disponerades av Marinens sjöinformationsbataljon.[1] Dessa följde med till Amf 4 i samband med återinförandet av Älvsborgs amfibieregemente år 2021.

Tapper-klass
HMS Trygg och HMS Ärlig till kaj i Kalmar 2009.
HMS Trygg och HMS Ärlig till kaj i Kalmar 2009.
Allmänt
TypBevakningsbåt
VarvDjupviks varv
Operatörer Svenska marinen
Fartyg tillhörande klassenHMS Tapper (81), HMS Djärv (82), HMS Dristig (83), HMS Händig (84), HMS Trygg (85), HMS Modig (86), HMS Hurtig (87), HMS Rapp (88), HMS Stolt (89), HMS Ärlig (90), HMS Munter (91), HMS Orädd (92)
Antal byggda12
Färdigställda12
Tekniska data
Deplacement62 ton[1]
Längd23 meter[1]
Bredd5,4 meter[1]
Djupgående1,8 meter[1]
Framdrift
FramdriftFast propeller[1]
Huvudmaskin2 × Deutz MWM[1]
Maskinstyrka2 × 1 200 hk[1]
Prestanda
Maxfart25 knop[1]
Lastförmåga
Besättning8 man (varav 4 officerare)[1]
Passagerare10[1]
Beväpning
Bestyckning2 × tunga kulsprutor 12,7 mm[1]
Ubåtsjaktvapen6 × sjunkbomber[1]
4 × ELMA granatkastare för 36 × antiubåtsgranater[1]
Minor4 × 800 kg minor

Första fartyget HMS Tapper (81) levererades i februari 1993 och det sista fartyget, HMS Orädd (92), levererades i januari 1999. Samtliga fartyg i serien är byggda på Djupviks varvTjörn. HMS Tapper utrangerades 2011 från Försvarsmakten och såldes till en köpare i Oskarshamn där hon numera står på Liljeholmskajen.

2013 fattade Försvarsmakten beslut om att livstidsförlänga de fem bevakningsbåtar som var placerade vid 17.Bevakningsbåtkompaniet. Uppdraget att bygga om fartygen gick till Djupviks varv på Tjörn och 2015 påbörjade arbetet. Dessa kom senare att benämnas Bevakningsbåt typ 88

Vid en kortare ceremoni i Karlskrona örlogshamn den 26 augusti 2014 togs bevakningsbåtarna HMS Dristig (83) och HMS Modig (86) ur tjänst. Efter detta finns inga bevakningsbåtar kvar i aktiv tjänst vid 3. Sjöstridsflottiljen i Karlskrona. Bevakningsbåtarna har i huvudsak nyttjats för sjöövervakning – en uppgift som nu övergår till andra fartyg på flottiljen.[2]

I mars 2015 meddelade svenska regeringen att man planerade återinföra bevakningsbåt av Tapper-klass. Detta efter nya satsningar inom ubåtsjaktsförmågan som ansågs för svag efter ubåtsincidenten i Stockholms skärgård under hösten 2014.[3]

Ombyggnation till Bevakningsbåt typ 88 Redigera

Under 2015 påbörjades ombyggnationen av de fem bevakningsbåtar som tillhör Älvsborgs amfibieregemente. Som första fartyg lämnades HMS Rapp in och därefter i tur och ordning HMS Stolt, HMS Orädd, HMS Munter, HMS Ärlig. Hösten 2020 levererades det sista ombyggda fartyget tillbaks till försvarsmakten. [4]

Den nya fartygskonfigurationen benämns Bevakningsbåt typ 88.[5]

Halvtidsmodifiering Redigera

I samband med att beslut togs 2015 att återinföra och halvtidsmodifiera fartygsklassen, beslutades att bygga om sex bevakningsbåtar till en ny fartygsklass, spaningsbåt. Anledningen var Försvarsmaktens behov till att återta förmågan att använda passiv sonar för underrättelseinhämtning i skärgårds-/ och kustnära områden. De sex fartygen kommer att vara ombyggda och vara fullt operativa under 2020 och tilldelas 3. och 4. Sjöstridsflottiljen. Dessa sex fartyg bildar en ny fartygsklass, Spaningsbåt typ 82, eller Djärv-klass.

Referenser Redigera

Noter Redigera

Webbkällor Redigera