Bevakning kan avse:

  • Bevakningsföretag – ett företag som mot avgift tillhandahåller bevakningstjänster för privata och offentliga kunder
  • Bevakning i konkurs – ett förfarande för att anmäla fordran i konkurs