Bestämmelser för civil luftfart

Bestämmelser för civil luftfart eller BCL är ett nationellt regelverk för den civila luftfarten i Sverige. Aktuella BCL är publicerade i Transportstyrelsens författningssamling, se denna länk.

De nationella regelverken för civil luftfart i Europa, inklusive de svenska, hänvisar i stor utsträckning vidare till internationella regelverk utarbetade av JAA och EASA.

AvsnittRedigera

BCL har flera avsnitt: