Bergsskolan är en högskoleenhet för ingenjörsutbildning i Filipstad. Bergsskolan drivs av Stiftelsen Bergsskolan i Filipstad och utbildningarna ges sedan hösten 2012 i samarbete med Luleå tekniska universitet. LTU har redan en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet relaterad till gruv- och metallindustrin.

Bergsskolan utbildar ingenjörer och tekniker inom bergs- och anläggningsteknik samt metallurgi. Bergsskolan grundades 1830 av bergmästare Frans Adolf von Schéele.

Yrken inom berg- & anläggningsteknikRedigera

Nedan följer yrken som kan fås med examen, inom Berg och anläggningsteknik.

  • Gruvingenjör, jobbar ofta med brytningsteknik, anrikning, prospektering etc i en gruva.
  • Byggledare, företräder beställaren av projektet i exempelvis väg- och tunnelbyggnation, eller annan byggnation. Arbetsuppgiften är att leda bygget mot rätt mål. Detta betyder att lösa problem som uppkommer, till exempel kan verkliga förhållanden skilja sig från förundersökningarnas resultat. Byggledaren måste göra aktiva vägval för att leda bygget mot rätt mål.
  • Arbetsledare. Den personen företräder entreprenören som utför byggnationen av exempelvis vägen, järnvägen eller byggnaden. Denne är mer praktisk inriktad och är ledare för att bygget skall bli rätt utfört.
  • Konsult. Denna titeln innebär att personen är expert inom ett visst område. Han/hon ger värdefulla byggtekniska råd till entreprenör, beställaren eller gruvan.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera