Bergsprängare (stereoanläggning)

En bergsprängare, även kallad ghettoblaster är en bärbar stereoanläggning, oftast kassettradio av större sort. Bergsprängare var som mest populära under 1980-talet och förekom betydligt oftare i det offentliga livet än på 1990-talet och därefter.

En samling olika bergsprängare.