Bergknalle avser en avgränsad kulle av berg i dagen av ringa höjd, men som tydligt avviker i höjdled från omgivande mark och som slipats slät av inlandsisen. "Knalle" avser just att berget i huvudsak har en jämn och slät yta. Ordet kläpp har samma betydelse i vissa delar av Sverige men kan då också avse en betydligt högre bergformation. Släta bergknallar i dagen med obefintlig beväxning som sticker upp ur marken är typiska för slättlandsområden där jordskorpan slipats slät av tjock inlandsis under tusentals år som exempelvis i Sverige och Finland. Den släta ytan har medfört att jord inte kan samlas på samma sätt som på en ojämn skrovlig bergyta med sprickbildningar och saknar därför ofta helt beväxning i form av buskar och träd, utan är i huvudsak beväxta med mossa i inlandet eller i skärgården lavar som kan få fäste i bergytans mikroskopiska sprickor.

Bergknallar var tidigt föremål för forntida folkstammars inknackning av runor som bildade s.k. runhällar, till skillnad från resta släta stenar med runor, s.k. runstenar.

Se även

redigera

Referenser

redigera