Berg i dagen är en geologisk term som syftar till synlig berggrund, i motsats till en berggrund täckt av ett jordlager.[1] Är den blottade berggrundsytan någorlunda jämn kallas den för berghäll.[2]

Exempel för "berg i dagen".

Källor Redigera

  1. ^ berg i dagen i Nationalencyklopedins  (2000). Läst 2 mars 2020.
  2. ^ berghäll i Nationalencyklopedins  (2000). Läst 2 mars 2020.