Berättarröst

användandet av skrivna eller talade kommentarer för att förmedla handling till publiken
Uppslagsordet ”Speakerröst” leder hit. För en speaker vid evenemang, se speaker.

Berättarröst eller speakerröst är en pålagd talroll i en film- eller videoproduktion som används till exempel för att föra handlingen framåt, sammanfatta tidigare eller senare handling eller förtydliga bildmaterialet.