Berättarministeriet är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som driver utbildningscenter för barn och unga i skolor med högt socioekonomiskt index. Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärares undervisning och kompetensutveckling och elevers språk- och kunskapsutveckling i den dagliga undervisningen. Stiftelsens vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Uppdraget är att vara ett stöd för skolor med låga studieresultat genom att stärka lärarnas professionsutövning och utveckling, att på ett kreativt sätt inspirera barn och unga att läsa och skriva, att ge barn och unga tillgång till engagerade vuxna utöver lärare och föräldrar samt att sprida erfarenheter från verksamheten.

HistorikRedigera

Stiftelsen grundades i mars 2011 av Dilsa Demirbag-Sten, Robert Weil och Sven Hagströmer. Det första utbildningscentret i Södertälje öppnades samma år. Två år senare öppnade man i Husby i Stockholm och våren 2015 öppnade det tredje utbildningscentret i Hagsätra i Stockholm, där invigningen skedde i närvaro av kronprinsessan Victoria.

Hösten 2017 öppnade det första utbildningscentret utanför Stockholms län, i Gamlestaden i Göteborg. Hösten 2019 stängdes utbildningscentret i Södertälje. Våren 2022 tilldelades stiftelsen stöd från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för etablering i ytterligare områden.

År 2018 instiftade Berättarministeriet lärarpriset Pennsvärdet, som varje år tilldelas en lärare i ett socioekonomiskt utsatt område.[1] Genom Pennsvärdet lyfts en lärare som genom sin undervisning stärker sina elevers språkutveckling, kreativitet och kritiska förmåga. Den första mottagaren av utmärkelsen var Jenny Söderhjelm Larsson, lärare på Östbergaskolan i Älvsjö, som fick ta emot Pennsvärdet av statsminister Stefan Löfven. 2019 fick Pavlina Spanos, lärare på Enbacksskolan i Tensta ta emot utmärkelsen av utbildningsminister Anna Ekström. 2020 fick Lana Dervisic, lärare på Bandhagens skola i Bandhagen motta priset och lyckönskningar av Ekström. Covidpandemin innebar ytterligare påfrestningar för lärarkåren och med anledning därav delades 2021 två Pennsvärd ut. De tillföll Cristina Kullberg, lärare på Långmosseskolan i Angered och Ulrica Ambrosius, lärare på Oxhagsskolan i Kista; Ekström gratulerade pristagarna.

I januari 2022 fick Berättarministeriet ett nationellt uppdrag om riktad språkutvecklande kompetensutveckling från Skolverket.

OrganisationRedigera

Styrelseordförande är 2022 Cecilia Nordström. Generalsekreterare är Dilsa Demirbag-Sten.

Berättarministeriet har kansli i Stockholm och Göteborg, och utbildningscenter i Hagsätra och Husby i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg.

2021 kritiserades Berättarministeriet av 36 tidigare anställda för brister i arbetsmiljö, stress och hög personalomsättning.[2][3] Styrelsen tillsatte då en extern revision av de påstådda missförhållandena. Revisionsfirman Ernst & Young gick igenom dokumentation och rutiner och intervjuade anställda, ledning och styrelse. Granskningen kom fram till att anklagelserna rörande sakfrågor saknade grund och fann inga belägg för påståendena om den psykosociala arbetsmiljön. Berättarministeriet fick dock fortsatt kritik av Arbetsmiljöverket i mars 2022.[4] Efter att Berättarministeriet justerat sina rutiner för riskbedömningar avslutade myndigheten ärendet.[5] Bo Rothstein menade att rapporteringen om de upplevda bristerna var ett mediedrev.[6]

VerksamhetRedigera

Berättarministeriet erbjuder lärare i sina upptagningsområden kostnadsfria pedagogiska skolprogram som är förankrade i läroplanen och verkar ämnesövergripande. Stiftelsens pedagogik bygger på storytelling och det lustfyllda lärandet. Programmen riktar sig till hela grundskolan, med fokus på årskurs 2–5.

Berättarministeriet erbjuder olika program:

 • Redaktör Schwartz bokutgivning – Programmet är en skriv- och berättarövning där eleverna får följa bokprocessen från idé till färdig bok.
 • Bokslukarna – I samarbete med det lokala biblioteket får eleverna göra en upptäcktsresa i böckernas värld.
 • Gulduppdraget – Eleverna får reflektera över juryns motivering till ALMA-pristagaren och själva skriva en motivering till en författare, bok eller karaktär som de tycker om. I samarbete med ALMA.
 • Historiedetektiverna – Med hjälp av historiska föremål och brevväxling följer eleverna Sveriges omvandling från jordbrukssamhälle till välfärdsstat. I samarbete med Hallwylska museet.
 • Tidningsskaparna – Eleverna kallas till redaktionsmöte på Berättarministeriet för att sedan få bidra med material till Berättarministeriets tidskrift. Eleverna får öva på att skriva olika typer av journalistiska texter. Genomförs i samarbete med Sida. Programmet har tidigare genomförts tillsammans med Moderna museet.
 • Den mystiska lådan – Ett program som sträcker sig över en termin och förbereder eleverna inför de nationella proven i svenska. Eleverna får lösa ett mysterium och övar sig i att formulera egna åsikter och tankar i olika slags texter och medier.
 • Kartuppdraget – Under kartuppdraget undersöker klassen en mystisk karta och en spännande plats, som ger inspiration till riktigt fantasifulla berättelser. Programmet avslutas med en podcastinspelning.
 • Trailerskaparna – Eleverna skriver manus och producerar en stop motion-film. Eleverna får öva på att berätta i bild och att använda digitala verktyg.
 • Redaktör Schwartz forskningsresa – En resa in i naturvetenskapens värld där eleverna övar sig i att formulera och lösa vetenskapliga problem. Genomförs i samarbete med Karolinska Institutet

Berättarministeriets skolprogram erbjuds i såväl fysisk som digital form, med syfte att tillgängliggöra dem för fler skolor med högt socioekonomiskt index.

UpptagningsområdenRedigera

Berättarministeriet driver utbildningscenter i Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg. Varje utbildningscenter tjänar ett större upptagningsområde där ett visst antal skolor ingår:[7]

 • Berättarministeriet Husby: 45 skolor
 • Berättarministeriet Hagsätra: 33 skolor
 • Berättarministeriet Göteborg: 44 skolor

Totalt: 122 skolor

Berättarministeriet i siffrorRedigera

Den senast uppdaterade statistiken kommer från december 2022.

 • 59 447 barn har sedan starten november 2011 deltagit i Berättarministeriets aktiviteter och program.
 • 2 334 klassbesök sedan starten 2011.
 • 5 354 pedagogbesök sedan 2011.
 • 2 375 volontärer har utbildats och godkänts för att ta emot lärare och elever i Berättarministeriets utbildningscenter.
 • 9 av 10 lärare säger att Berättarministeriets metod är ett stöd i undervisningen.
 • 98 procent av lärare rekommenderar Berättarministeriet och metoden till en kollega.

EkonomiRedigera

 

Insamlade medel året 2020[8]

  Kommun (bidrag) 5500 tKr (36,0 %)
  Företag (bidrag) 0 tKr (0,0 %)
  Företag (gåvor) 750 tKr (4,9 %)
  Stiftelser och fonder (bidrag) 3562 tKr (23,4 %)
  Stiftelser och fonder (gåvor) 5062 tKr (33,3 %)
  Allmänhet (gåvor) 348 tKr (2,3 %)

Finansiering och samverkansmodellRedigera

Verksamheten bygger på en tre-sektoriell samverkan mellan det offentliga, det ideella och näringslivet. Resurser från Skolverket, Stockholms stad, Göteborgs stad och näringslivet, pro bono-partner och volontärer säkerställer Berättarministeriets utveckling och bidrar till att nya utbildningscenter öppnas. Berättarministeriet har ingått IOP med Stockholms stad och Göteborgs stad.[9]

Privata företag och stiftelser samverkar i form av huvudpartner, pro bono-partner, projektpartner eller programpartner.

Berättarministeriet har ett samarbete med Karolinska Institutet kring programmet Redaktör Schwartz forskningsresa, ett initiativ som uppmuntrar grundskoleelever i socioekonomiskt utsatta områden att upptäcka naturvetenskapen.[10] Berättarministeriet har också ett samarbete med Hallwylska museet kring programmet Historiedetektiverna.[11] Programmet syftar till att levandegöra centrala teman i modern svensk historia och riktar sig till åk 7–9. I samarbete med folkbibliotek finns programmet Bokslukarna, där elever i åk 2–5 tränar sig i att diskutera och recensera litteratur.[12]

PublikationerRedigera

Böcker från författarskolan BM-debutant, som genomfördes i samarbete med Bonnierförlagen:

UtmärkelserRedigera

 • 2012 Guldägget, Alternativa medier: ”Barnen tar ordet”
 • 2012 Guldägget, Digitalt: ”Barnen tar ordet”
 • 2012 SKL:s Psynkpris, Samhällsansvar
 • 2012 Bild och Ord Akademins Encyklopedipris
 • 2015 Dagens Samhälles pris Årets Samhällsentreprenör
 • 2015 Månadens Utomhuskampanj mars-april, andra plats: ”Aliens flyttar in”
 • 2016 Svenska Designpriset, Silver, Reklam, Digital: ”Läs upp”
 • 2016 Svenska Designpriset, Silver, Device, Smarttelefon: ”Läs upp”
 • 2016 EPICA, Guld, Mobile sites & App: ”Läs upp”
 • 2016 Eurobest, Brons, Mobil: ”Läs upp”
 • 2016 Resumé, Månadens digitalt aug-sep: ”Läs upp”
 • 2017 Guldnyckeln, Silver, Kreativitet & Innovation: ”Läs upp”
 • 2017 Guldnyckeln, diplom, Samhällsservice utbildning och ideellt: ”Läs upp”
 • 2017 Guldägget, Silver, Innovation: ”Läs upp”
 • 2017 Guldnyckeln, diplom, Samhällsservice utbildning och ideellt: ”Läs upp”
 • 2017 Guldägget, diplom, Mobilt: ”Läs upp”
 • 2017 Guldägget, diplom, PR: ”Läs upp”
 • 2017 Creative Review, ett av årets bästa kreativa arbeten: ”Läs upp”
 • 2017 The One Show, Merit, Mobile: ”Läs upp”
 • 2017 Lovie Awards, Silver, Mobile Sites, Apps & Podcasts, Family & Kids: ”Läs upp”
 • 2017 Lovie Awards, Silver, Mobile Sites, Apps & Podcasts, Experimental & Innovation: ”Läs upp”
 • 2017 Lovie Awards, Brons, Mobile Sites, Apps & Podcasts, Utilities & Services: ”Läs upp”
 • 2017 Svenska Designpriset, finalist, Bildkommunikation – Rörlig bild: ”Imagine”
 • 2017 Publishingpriset, finalist, Opinionsbildningsfilmer: ”Imagine”
 • 2017 London International Awards (LIA), Brons, Digital – Apps: ”Läs upp”
 • 2017 100-wattaren. Nominering i kategorin: Ideellt – singel, ”Läs upp”
 • 2017: nominerade till årets utbildningsinsats Faktumgalan[21]
 • 2019: KTH:s stora pris till Dilsa Demirbag-Sten för hennes arbete med Berättarministeriet
 • 2021: nominerade till Bokmässans bildningspris

KällorRedigera

NoterRedigera

 1. ^ ”Pennsvärdet 2019”. xn--pennsvrdet-v5a.se. Arkiverad från originalet den 10 augusti 2018. https://web.archive.org/web/20180810040958/http://xn--pennsvrdet-v5a.se/. Läst 21 maj 2019. 
 2. ^ Emma Bouvin, Nicklas Thegerström. ”36 tidigare anställda larmar om arbetsmiljön på Berättarministeriet”. Arkiverad från originalet den 22 december 2021. https://web.archive.org/web/20211222194808/https://www.dn.se/kultur/36-tidigare-anstallda-larmar-om-arbetsmiljon-pa-berattarministeriet/. Läst 23 december 2021.  Dagens Nyheter, 22 december 2021.
 3. ^ ”Hård kritik mot Berättarministeriets arbetsmiljö: ”Mådde fruktansvärt””. SVT Nyheter. 23 december 2021. https://www.svt.se/kultur/tidigare-medarbetare-pa-berattarministeriet-i-upprop-mot-arbetsmiljon. Läst 24 mars 2022. 
 4. ^ ”Arbetsmiljöverket riktar kritik mot Berättarministeriet: ”Är allvarligt””. SVT Nyheter. 24 mars 2022. https://www.svt.se/kultur/berattarministeriet-inspektion-arbetsmiljoverket. Läst 24 mars 2022. 
 5. ^ ”Barn i Husby skriver världens längsta berättelse”. www.mitti.se. 29 maj 2022. https://www.mitti.se/nyheter/barn-i-husby-skriver-varldens-langsta-berattelse/repves!xGE0wka4ln3bq6sr@YgbYw/. Läst 24 juli 2022. 
 6. ^ ”Bo Rothstein: "Därför slutade jag handleda studenter"”. Fokus. 7 april 2022. https://www.fokus.se/synvinkel/bo-rothstein-darfor-slutade-jag-handleda-studenter/. Läst 10 augusti 2022. 
 7. ^ ”Registrera dig som lärare > Berättarministeriet”. Berättarministeriet. https://www.berattarministeriet.se/for-larare/registrera-dig-som-larare/. Läst 25 mars 2018. 
 8. ^ "Årsredovisning för Stiftelsen Berättarministeriet" (s 8, 13, 14) berattarministeriet.se.
 9. ^ ”IOP-listan” (på amerikansk engelska). Forum - idéburna organisationer med social inriktning. Arkiverad från originalet den 22 januari 2019. https://web.archive.org/web/20190122145040/https://www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap/iop-listan/. Läst 22 januari 2019. 
 10. ^ ”Karolinska Institutet startar samarbete med Stiftelsen Berättarministeriet”. ki.se. https://ki.se/nyheter/karolinska-institutet-startar-samarbete-med-stiftelsen-berattarministeriet. Läst 22 januari 2019. 
 11. ^ ”Historiedetektiverna Programmet - Undersöka historiska föremål”. Berättarministeriet. https://www.berattarministeriet.se/historiedetektiverna/. Läst 24 juli 2022. 
 12. ^ ”Bokslukarna”. Berättarministeriet. https://www.berattarministeriet.se/bokslukarna/. Läst 24 juli 2022. 
 13. ^ ”Restips för utomjordingar - din guide till Jorden”. Bonnier Carlsen. https://www.bonniercarlsen.se/bocker/186027/restips-for-utomjordingar-din-guide-till-jorden/. Läst 26 februari 2020. 
 14. ^ ”Utomjordingens guide till Jorden”. Fenix Förlag. https://www.fenixforlag.se/bocker/226752/utomjordingens-guide-till-jorden/. Läst 26 februari 2020. 
 15. ^ ”Oändliga historier”. Albert Bonniers Förlag. https://www.albertbonniersforlag.se/bocker/185309/oandliga-historier/. Läst 22 januari 2019. 
 16. ^ ”Märkliga händelser”. Albert Bonniers Förlag. https://www.albertbonniersforlag.se/bocker/193515/markliga-handelser/. Läst 22 januari 2019. 
 17. ^ ”De tysta tänker högst”. Forum. https://www.forum.se/bocker/200392/de-tysta-tanker-hogst/. Läst 22 januari 2019. 
 18. ^ ”Stormiga Känslor”. Bonnier Carlsen. https://www.bonniercarlsen.se/bocker/214886/stormiga-kanslor/. Läst 22 januari 2019. 
 19. ^ ”Vi ser, vi känner, vi kämpar”. Bonnier Carlsen. https://www.bonniercarlsen.se/bocker/222840/vi-ser-vi-kanner-vi-kampar/. Läst 22 januari 2019. 
 20. ^ ”I våra röster finns krafter”. Bonnier Fakta. https://www.bonnierfakta.se/bocker/227394/i-vara-roster-finns-krafter/. Läst 26 februari 2020. 
 21. ^ Hagström, Anders. ”De kan prisas på Faktumgalan”. gp.se. http://www.gp.se/1.4943666. Läst 22 januari 2019.