Beräkning eller kalkyl är en eller flera matematiska operationer för att lösa ett problem.

Beräkningar kan göras analytiskt (med matematiska uttryck som består av parametrar) eller numeriskt. Numeriska beräkningar studeras i beräkningsvetenskap.

Ett exempel på en enkel beräkning är:

Se ävenRedigera