Bengt Sjöberg (militär)

svensk militär

Bengt Olof Hjalmar Rooth Sjöberg, född 10 juli 1925 i Västerås församling i Västmanlands län,[1] död 7 maj 2010 i Lidingö församling i Stockholms län,[2] var en svensk militär.

Bengt Sjöberg
Information
Född10 juli 1925
Västerås församling i Västmanlands län, Sverige
Död7 maj 2010 (84 år)
Lidingö församling i Stockholms län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenArmén
Tjänstetid1948–1985
GradÖverste av första graden
BefälVästernorrlands regemente

Sjöberg avlade studentexamen i Umeå 1945. Han tog officersexamen 1948 och blev samma år fänrik vid Upplands regemente. Han studerade vid Krigshögskolan 1955–1957 och blev 1957 löjtnant vid Södermanlands regemente. Han tjänstgjorde 1958–1965 i Arméstaben, befordrades 1960 till kapten och tjänstgjorde 1965–1967 i Försvarsstaben, med uppehåll för FN-tjänstgöring på Cypern 1965. Han befordrades 1966 till major och tjänstgjorde 1967–1972 i Försvarsdepartementet, 1968 befordrad till överstelöjtnant och 1971–1972 som byråchef. På departementet arbetade han med det nya ekonomi- och planeringssystemet FPE och var 1968–1972 sekreterare i ledningsgrupper för införande av detta system. För detta arbete belönades han 1971 av Kungliga Krigsvetenskapsakademien ur Lars och Astrid Albergers fond för insatser för att stärka Sveriges försvar och erhöll samtidigt akademiens belöningsmedalj.

Från 1972 tjänstgjorde Sjöberg vid Västernorrlands regemente, som bataljonschef 1972–1974, befordrad till överste 1973 och var under några månader 1974 regementschef. Därefter var han 1974–1977 ställföreträdande regementschef tillika ställföreträdande befälhavare för Västernorrlands försvarsområde. År 1978 befordrades han till överste av första graden och var 1978–1982 chef för Västernorrlands regemente och försvarsområdesbefälhavare för Västernorrlands försvarsområde. Han lämnade regementet 1982 för att tjänstgöra som sektionschef i Arméstaben 1982–1985, varefter han 1985 pensionerades från Försvarsmakten. Därefter var han sakkunnig i Försvarsdepartementet 1985–1989 och tjänstgjorde i Statens försvarshistoriska museer 1986–1993.

Bengt Sjöberg invaldes 1978 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Han var ledamot av styrelsen för Statens försvarshistoriska museer 1984–1997 och ledamot av Försvarets traditionsnämnd 1985–2003.

Bengt Sjöberg var son till Olof Sjöberg och Margit Rooth. Bengt Sjöberg var gift 1956–1982 med Gudrun Heimer och från 1982 med Margareta von Seth.

Bibliografi i urvalRedigera

 • Nya ledningsmetoder i försvaret (med Ingvar Ehrling; Centralförbundet Folk och Försvar, Stockholm 1974).
 • En armé i beredskap (Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 1986).
 • Vägvalsfrågor för armén (redaktör; Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 1988).
 • Rötter i Anundsjö. En bygd nolaskogs (Bengt Sjöberg, Lidingö 1999).
 • Prästsläkten Andræ från Småland och Östergötland (Bengt Sjöberg, Lidingö 2001).
 • I tonernas värld. Frans Sjöberg 1824–1885 (Bengt Sjöberg, Lidingö 2006).

ReferenserRedigera

 1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).
 2. ^ Sveriges dödbok 1901–2013, DVD-ROM, version 6.0 (Sveriges Släktforskarförbund 2014).

KällorRedigera

 • Kjellander, Rune: Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. Biografisk matrikel med porträttgalleri 1796–1995 (Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 1996), s. 184.
 • Kjellander, Rune: Sveriges regementschefer 1700–2000. Chefsbiografier och förbandsöversikter (Probus, Stockholm 2003), s. 194.
 • Moen, Ann (red.): Vem är det 2007. Svensk biografisk handbok (Nationalencyklopedin, Malmö 2006), s. 531–532.
 • Rossander, Erik: ”Minnesord över bortgångna ledamöter”, Kungl Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, nr 4/2010, s. 7–8, PDF.