Bengt Olof Anders Robert Jonsson, född 19 mars 1930 i Vänersborg, död 30 augusti 2008 i Solna, var en svensk folklorist och litteraturhistoriker. Han är särskilt känd som balladforskare.

Jonsson, som var son till sjökapten Robert Jonsson och Signe Håkansson, blev filosofie doktor och docent 1967. Han var svensk lektor i Aberdeen 1953–1954 och arkivchef vid Svenskt visarkiv 1954–1995. Han erhöll professors namn 1978. Han var redaktör för Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning från 1976 till sin död och för ARV. Scandinavian Yearbook of Folklore 1979–1992. Han blev riddare av Nordstjärneorden.

Jonsson var styrelseledamot i Nordiska institutet för folkdiktning i Åbo 1971–1977, i Samfundet för visforskning från 1971 (sekreterare), Evert Taubesällskapet från 1979, vice ordförande 1980–1995, ledamot av Konstnärsnämnden 1979–1982 (vice ordförande 1980–1982) och ordförande i dess arbetsgrupp för tonkonst 1979–1982. Han invaldes som ledamot av Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 1974, av Det Norske Videnskaps-Akademi 1977 och av Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia 1977.

Bengt R. Jonsson är begravd på Spånga kyrkogård.

Sveriges Medeltida Ballader (SMB) redigera

Jonsson hade huvudansvaret för utgivandet av den vetenskapliga versionen av Sveriges Medeltida Ballader:

 • 1983: Band 1 Naturmytiska visor II (SMB 1–36)
 • 1986: Band 2 Legendvisor och Historiska visor (SMB 37–54, 55–65)
 • 1990: Band 3 Riddarvisor (SMB 66–130)
 • 1996: Band 4:1 Riddarvisor II (SMB 131–169)
 • 1996: Band 4:2 Riddarvisor II (SMB 170–196)
 • 2001: Band 5:1 Kämpavisor och Skämtvisor I (SMB 197–219, 220–233)
 • 2001: Band 5:2 Skämtvisor II (SMB 234–263)

Från kollegor redigera

 • Eva Danielson (red): Inte bara visor. Studier kring folklig diktning och musik tillägnade Bengt R. Jonsson den 19 mars 1990. Skrifter utgivna av Svensk visarkiv 11. Stockholm.

Bibliografi i urval redigera

 • August von Hartmansdorff som balladsamlare. Meddelanden från Svensk Visarkiv 12. Stockholm 1960.
 • Visan om Stångebro slag 1598. (73-95). Om visor och låtar. Studier tillägnade Sven Salén den 7 november 1960. Skrifter utg. av Svensk Visarkiv 2. Stockholm 1960.
 • Volkslied (s. 491-509). Gösta Berg et al. (eds): Schwedische Volkskunde: Forschung, Ergebnisse. Festschrift für Sigfrid Svensson zum sechzigsten Geburtstag am 1 juni 1961. Stockholm 1961.
 • Ett Pyramus och Thisbe-motiv i Sverige. (s. 57-86). Särtryck ur ARV 1961. Meddelanden från Svenskt Visarkiv 15. Stockholm 1962.
 • Svenska medeltidsballader: ett urval. Natur och kultur. Stockholm. 1962. [Har utkommit I flera upplagor.]
 • Tillsammans med Margareta Jersild: Svenska visor. En vägledning för studiecirklar. Stockholm 1963.
 • Svensk balladtradition I. Balladkällor och balladtyper. With a Summary in English: The Medieval Popular Ballad in Swedish Tradition. Svenskt visarkivs handlingar 1. Stockholm 1967 (doktorsavhandling).
 • Två vissamlingar från 1600-talet. Institutet för folklivsforskning, Lidingö 1973.
 • Några gamla kärleksvisor (s. 20-32). Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning 1976.
 • Kom följ med mej på sjöen ut. Till den svenska sjömansvisans historia. (s. 84-123). Saga och sed 1976. Meddelanden från Svenskt visarkiv 38. Lund 1977.
 • Om strofformer och rim i den nordiska balladtraditionen. Meddelanden från Svenskt Visarkiv 29. Stockholm 1977.
 • The Ballad in Scandinavia: Its Age, Prehistory and Earliest History. Some Preliminary Reflections (s. 9-15). Reprint from The European Medieval Ballad. A Symposium. Odense, 1978.
 • Tillsammans med Svale Solheim och Eva Danielson: The Types of the Scandinavian Medieval Ballad. Instituttet for sammenlignende kulturforskning / Svenskt visarkiv. Universitetsforlaget. Oslo 1978, ISBN 82-00-09479-0
 • Tillsammans med Margareta Jersild: Röda visboken. Forum. S-Borås 1979.
 • Bendik Ånudsson Sveigdalen. En märklig balladsångare i övre Telemark. Stockholm 1980.
 • Sveriges Medeltida Ballader 1: Naturmytiska visor. Almqvist & Wiksell. Uppsala 1983.
 • Sveriges Medeltida Ballader 2: Legendvisor och Historiska visor. Almqvist & Wiksell. Uppsala 1986.
 • Sveriges Medeltida Ballader 3: Riddarvisor I. Almqvist & Wiksell. Uppsala 1990.
 • Bråvalla och Lena. Kring balladen SMB 56 (s. 49-166). Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning 1989. Samfundet för visforskning. Uppsala 1991. ISSN 0346-8119
 • Bråvalla och Lena. Kring balladen SMB 56 (s. 163-458). Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning 1990-1991. Samfundet för visforskning. Uppsala 1993. ISSN 0346-8119
 • Oral Literature, Written Literature (s. 139-170). The Ballad and Old Norse Genres. London 1991.
 • Kring Sophus Bugges balladuppfattning (s. 138-168). Finn Hødnebø m. fl.: Eyvindarbók. Festskrift til Eyvind Fjeld Halvorsen 4. mai 1992. Oslo, 1992.
 • Marskens hustruer. Förslag till lösning av ett klassiskt problem. Spår av Odling. Festskrift till Hugo Karlsson, Göteborg 1994.
 • Sveriges Medeltida Ballader 5. Skämtvisor II. Almqvist & Wiksell. Uppsala 2001.
 • Erikskrönikans diktare - ett försök till identifiering, Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Serie 1. Svenska skrifter 94. Uppsala 2010.

Källor redigera

Externa länkar redigera