Öppna huvudmenyn

Bengt Järbe, född 14 april 1919 i Norra Åsum, död 1997, var en svensk arkeolog, bibliotekarie och författare.

Efter studentexamen i Malmö 1939 genomgick Järbe infanteriofficersaspirantskola 1940 och utbildade sig till reservofficer vid Krigsskolan 1941. Han blev fänrik i Gotlands infanteriregementes (I 18) reserv 1942, löjtnant 1944 och kapten 1955. Under beredskapstiden tjänstgjorde han på Gotland.[1] Efter studier vid Stockholms högskola blev han filosofie kandidat 1946 och påbörjade året därpå studier vid Lunds universitet. 1950 blev han filosofie licentiat i arkeologi på avhandlingen Eurasisk björnkult ur arkeologisk synpunkt.

Järbe utexaminerades från Statens biblioteksskola 1947, blev extra assistent vid Kristianstads stadsbibliotek 1946, assistent 1947, chefsbiblioteksassistent 1948, stadsbibliotekarie i Enköping 1952 och tillträdde 1957 motsvarande tjänst i Sundbyberg. År 1955 deltog han i Nordisk kurs för bibliotekarier.[2] På 1970-talet var han kultur- och bibliotekschef i Sundbybergs kommun.[3]

Järbe var styrelseledamot i Svenska folkbibliotekarieföreningen 1947–1948.

BibliografiRedigera

  • Arbetsliv i Stockholm. Del 1. Hantverkare och dagakarlar (Stockholm: Tiden förlag, 1976)
  • Arbetsliv i Stockholm. Del 2. Mästare och gesäller på 1600-talet (Stockholm: Tiden förlag, 1980)
  • Sällsamheter i Uppland. Del 1 (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1978)
  • Sällsamheter i Uppland. Del 2 (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1979)

KällorRedigera

  1. ^ ”Dödsfall”. Helsingborgs Dagblad. 18 april 1997. 
  2. ^ Vem är vem? Stor-Stockholm 1962. sid. 668. http://runeberg.org/vemarvem/sthlm62/0692.html 
  3. ^ Bengt Järbe (1979). Sällsamheter i Uppland (Del 2). Rabén & Sjögren. ISBN 91-29-52819-4  Från bokens baksidestext: "Bengt Järbe är kultur- och bibliotekschef i Sundbyberg, fil. lic. i arkeologi med folklivsforskning i sin examen."