Beneficium är en juridisk term som kommer av latin och betyder förmån, fördel eller välgärning. Med detta menas den egendom som ej kan bli utmätt eller tas i anspråk vid en konkurs, med hänsyn till gäldenärens behov.

BeneficieegendomRedigera

Med beneficieegendom avses de pengar eller den egendom man får behålla för sin och sin familjs försörjning vid utmätning eller konkurs.[1]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera