Belgarion (även kallad Garion) är en litterär figur och huvudperson i David Eddings fantasyepos Sagan om Belgarion och Sagan om Mallorea. Han gifter sig senare med prinsessan Ce'Nedra av Tolnedra och blir kung av Riva.

Garion är vad David Eddings själv kallar en "dum hjälte". Garion växer nämligen upp på en bondgård och har ingen aning om att han egentligen är arvtagare till Rivas tron. Det innebär att han får förklarat för sig hur världen fungerar samtidigt som läsaren, lite pö om pö.

Garion växer upp på en bondgård i Sendarien. Han har inga föräldrar, utan den som tar han om honom är Tant Pol, gårdens kokerska. När Garion fortfarande är ganska ung lämnar han gården tillsammans med Tant Pol, gårdens smed Durnik och en gammal sagoberättare som han kallar Onkel Varg. Omsider får han veta att Tant Pol och Onkel Varg är de sägenomspunna besvärjarna Polgara och Belgarath och att han själv är släkt med dem.