Belastningsregistret, i dagligt tal även brottsregistret eller polisregistret, är ett brottsregister som förs av Polismyndigheten (före 2015 Rikspolisstyrelsen) enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, och som bland annat innehåller information om den som ålagts påföljd för brott genom dom, beslut[förtydliga], strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot eller fått åtalsunderlåtelse.[1] Även domar meddelade i utlandet ska föras in.[2]

Polis-, skatte-, tull- eller åklagarmyndighet eller allmän domstol kan begära utdrag ur registret. [3] En enskild person har rätt att skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv.[4] I vissa fall ska gallring ske.[5]

Utdrag vid anställningRedigera

För arbete inom förskola, skola och ett antal liknande verksamheter krävs sedan 2001 enligt skollagen (2010:800 2 kap, 31 §)[6] att den som blir anställd visar ett särskilt utdrag ur belastningsregistret. Detta speciella utdrag innehåller bara vissa mer allvarliga brott, och till exempel inte trafikförseelser och liknande. Utdraget är giltigt i ett år, och det är den som ska anställas som själv måste begära utdraget från polisen.[7]

Sedan 2003 har det även blivit allt vanligare att andra arbetsgivare kräver att den arbetssökande begär ett utdrag ur registret och visar upp innan en anställning. Mellan 2003 och 2012 nästan femdubblades antalet registerutdrag, från 40 000 till 199 000.[8]

Andra länderRedigera

I USA förs belastningsregister av federala och delstatliga myndigheter. Även arresteringar utan dom behålls oftast i registren. För grova brott, särskilt sexbrott, är informationen ofta offentligt tillgänglig. Arbetsgivare kräver ofta att sökande tar ut egna utdrag.

I Storbritannien förs belastningsregister av myndigheter i varje landsdel (England, Skottland etc). Det innehåller bara domar och är inte offentlig handling. Informationen kan användas vid vissa anställningar såsom poliser och skol- och daghemspersonal, och då i vissa fall även nedlagda polisutredningar användas. Vanliga arbetsgivare begär ofta att sökande begär ett utdrag.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ https://lagen.nu/1998:620#P3
  2. ^ https://lagen.nu/1998:620#K4
  3. ^ https://lagen.nu/1998:620#P6
  4. ^ https://lagen.nu/1998:620#P9
  5. ^ https://lagen.nu/1998:620#P17
  6. ^ https://lagen.nu/2010:800#K2P31S1
  7. ^ ”Registerkontroll av personal”. www.skolverket.se. Arkiverad från originalet den 3 juli 2017. https://web.archive.org/web/20170703043130/https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/registerkontroll-av-personal-1.162657. Läst 12 februari 2018. 
  8. ^ Andreas Björklund. "Rekordmånga begär ut sitt belastningsregister", Sveriges television (svt.se), 14 januari 2013. Läst den 23 maj 2013.

WebbkällorRedigera