Gravkapell är en fristående gravbyggnad eller ett kapell för bisättning eller jordfästning, vanligen på en kyrkogård eller annan begravningsplats.

Gravkapell i Vinslöv, med församlingskyrkan i bakgrunden.