Öppna huvudmenyn

Befolkningsutveckling i Göteborg

Göteborg är en förhållandevis ung stad, grundad på tidigt 1600-tal, och var länge bara Sveriges tredje stad. Efter erövringen av Skåne och Blekinge ansågs Karlskrona som rikets viktigaste sjöfartsstad. Men med Svenska Ostindiska kompaniet och annan sjöfart utanför Östersjöområdet växte staden fort under senare delen av 1700-talet. Göteborg är numera sedan länge Sveriges näst största stad, endast Stockholm är större. Staden är förvisso avsevärt mindre än Köpenhamn, men i förhållande till våra finska och norska grannarnas huvudstäder Helsingfors och Oslo är Göteborg inte långt efter. Oslo, Helsingfors och Göteborg är alla städer av samma magnitud.

Årsskiftet 2006/2007 hade Göteborg 133 876 invånare med utländsk bakgrund, som själva eller vars föräldrar var födda utomlands.[1] Fyra år tidigare var motsvarande siffra 121 458. Under den tredje veckan i november 2008 passerade Göteborgs invånarantal 500 000. Ökningen beror bland annat på att befolkningen ökade med 3 400 personer under det tredje kvartalet, mer än under hela 2007.[2]

Den 30 december 2008 hade Göteborg 500 154 invånare, av dem är 252 537 kvinnor och 247 617 män. Av göteborgarna är 105 000 födda utomlands, och de kommer främst från Iran, Irak och Finland. Man räknar med att staden kommer att fortsätta växa med 4 500-5 000 personer per år.[3]

Från 2008 till 2009 ökade invånarantalet i Storgöteborg med 11 300 personer, och beräknas passera 1 miljon invånare 2017.[4]

InvånarantalRedigera

Invånarantalen nedan avser Göteborgs kommun eller dess föregångare staden Göteborg.

 

(Källor: 1635[5], 1850[6], 1900[7], övriga årtal från SCB.)

Invånarantalen nedan avser Storgöteborg, det vill säga Göteborgs kommun samt 12 andra närliggande och samväxta kommuner.

 

Källa: Göteborgs stads befolkningsstatistik 1970-2007[8]

Tätorten Göteborg

 

Källa: SCB – Folkmängden per tätort. Vart femte år 1990–2005 samt Statistisk Årsbok

ReferenserRedigera