Bebådelsen är inom kristendomen det ögonblick i vilket ärkeängeln Gabriel överlämnar budskapet till Maria att hon skall föda Guds son, Jesus Kristus. Framställningar av bebådelsen är under medeltiden och renässansen ett av de mest utbredda motiven i den västerländska konsten.

Bebådelsen, i Pantheon, utförd av Melozzo da Forlì
För enskilda tavlor, se alfabetisk lista nedan.

Jungfru Marie bebådelsedag firas den 25 mars i samtliga kristna länder och de flesta samfund.

Bebådelsen i Bibeln

redigera

Bebådelsen beskrivs i Lukasevangeliet 1:26–38.

Budskapet till Maria om Jesu födelse 26I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. 27Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. 28Ängeln kom in till henne och sade: "Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig." 29Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. 30Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. 31Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, 33och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut." 34Maria sade till ängeln: "Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." 35Men ängeln svarade henne: "Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. 36Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. 37Ty ingenting är omöjligt för Gud." 38Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.

Bebådelsen i Koranen

redigera

Bebådelsen beskrivs i tredje Suran (Imrans släkt) vers 45-51 och nittonde Suran (Maria) vers 16-26. Koranen lär ut att Gud varken blivit till genom att födas, eller själv förökat sig, eller att Gud skulle blivit människa i Jesus. Jesus är i Islam en profet (nabi), och en av Guds fyra sändebud (rasul) till mänskligheten jämte Adam, Moses och Mohamed, och den enda människan som är fri från synd.

Bebådelsen i konsten

redigera

Bebådelsen är ett av de mest förekommande motiven i konsthistorien och var särskilt vanligt under medeltiden och renässansen.

Alfabetisk lista efter konstnärens namn

redigera

Kronologiskt bildgalleri

redigera

Referenser

redigera

Externa länkar

redigera