Inom typografi är baslinjen den tänkta eller synliga linje på vilka de flesta bokstäver står.

Baslinjen är här markerad i rött.

I regel beräknas radavståndet hos ett textstycke utifrån avståndet mellan två efterföljande textraders baslinje.

Se även redigera