Bartimaios eller Bartimeus, arameiska, ’Timaios son’.

Han var en blind tiggare, som ropar på Jesu förbarmande: "Jesus, Davids Son, förbarma Dig över mig!" Jesus helar honom då och säger: "Din tro har hjälpt Dig."

Berättelsen återges i Markusevangeliet 10:46–52.