Barck (grevlig ätt)

svensk grevlig ätt

Barck, tidigare Bark, är en svensk grevlig ätt från Västmanland som introducerades vid Riddarhuset år 1743.[1] Utgången på svärdssidan år 1930.[2]

Grevliga ätten Barcks vapen.

Stamfader för ätten Barck är klockaren Per Larsson i Västra Fernebo. Hans son Laurentius Petri Ferneboensis (1601–1673) var kyrkoherde och prost i Söderbärke och Stora Tuna socken. Dennes hustru Anna Blackstadia var dotter till kyrkoherden Laurentius Blackstadius. Deras barn upptog namnet Barchius efter Söderbärke; bland deras ättlingar finns biskop Nils Barchius.

Ett av dessa barn, Samuel Barck, blev efter en tid vid Riksarkivet värvad av utrikesexpeditionen och sedermera hovråd och sist riksråd. Han adlades 1705, upphöjdes till friherre 1719, och sedan greve år 1731. Han introducerades både som friherre och greve, men när han introducerades som greve år 1743 på nummer 81, utgick den friherreliga ätten nr 162.

Samuel Barck var gift med Samuel Göthes dotter Anna Elisabeth. De fick många barn. Döttrarna gifte sig Grubbe och Modée. En son, Carl Gustaf, var överstelöjtnant men barnlös, och Ulrik var riksråd och gifte sig med Fredrik I:s officiella älskarinna, den romersk kejserliga riksgrevinnan, friherrinnan Catharina Ebba Horn af Åminne, men äktenskapet var barnlöst.

Ätten fortlevde på svärdssidan med Nils Barck som var envoyé och hovkansler. Under tiden som diplomat i Wien gifte han sig med Maria von Diedrichstein. Deras äldsta dotter gifte sig med en romersk kejserlig diplomat, Franz von Svietetsky, och hennes enda yngre syster gifte sig med överstelöjtnanten och riddaren Carl Wilhelm Baumann. Ätten fortlevde med den enda sonen Nils Anton Augustin Barck, som blev diplomat som fadern.

Personer tillhöriga ätten Barchius/BarckRedigera

 • Laurentius Barchius (1644–84), kyrkoherde i Söderbärke, son till Laurentius Petri Ferneboensis
 • Nicolaus Barchius (1676–1733), biskop, son till Laurentius Barchius
 • Samuel Bark (1662–1743), ämbetsman och politiker, bror till Laurentius Barchius
 • Nils Bark d.ä. (1713–82), diplomat och politiker, son till Samuel Bark
 • Ulrik Barck (1718–72), riksråd och greve, bror till Nils Bark d.ä.
 • Nils Bark d.y. (1760–1822), greve och ämbetsman, son till Nils Bark d.ä.
 • Nils Barck (1820-1887) (1820–87) underlöjtnant, sonson till Nils Bark d.y.
 • Nils Barck (1863–1930), brorson till Nils Ludvig Ferdinand Barck

KällorRedigera

 • Gabriel Anrep, Svenska adelns Ättar-taflor, volym 1 (Barck) och 4 (von Troil)
 • Personhistorisk tidskrift, Sjätte årgången 1904

NoterRedigera

 • Gabriel Anrep, Svenska adelns Ättar-taflor, volym 1 (Barck) och 4 (von Troil)
 • Personhistorisk tidskrift, Sjätte årgången 1904