Barbar (latin barbarus, av grekiska βάρβαρος (bárbaros) ’person som inte har grekiska som modersmål’) är en pejorativ term för en person som anses som ociviliserad. Används i nutid även med betydelsen primitiv, hjärtlös, grym och rå person.

Visigoter i Rom år 410. Målning av Joseph-Noël Sylvestre, olja på duk, 1890.
Hunnerna vid Slaget vid Katalauniska fälten. Illustration av Alphonse de Neuville.

Begreppet härstammar från antikens Grekland där grekerna benämnde alla icke-grekiska folk barbarer.

Ordet tros vara onomatopoetiskt, dvs. ljudhärmande, där bar-bar representerar de obegripliga ljud som hörs av dem som inte behärskar det främmande språket. Barbar är besläktat med ett ord som återfinns i sanskrit, barbara ’stammande’, vilket återigen antyder att barbarerna i grekernas öron talade ett obegripligt språk.

På senare tid har barbarer, kanske främst i litteraturen, även kommit att förknippas med primitivismens idealiserade bild av den "ädla vilden". Inom fantasy, inte minst i subgenren sword and sorcery, brukar barbarer utgöra mäktiga krigare, där det kanske mest kända exemplet är Conan skapad av den amerikanska författaren Robert E. Howard.

Källor redigera