Bank of North Dakota (BND) är den enda statligt ägda ägda banken i USA vid sidan om Puerto Rico Government Development Bank. Banken har till skillnad från alla andra banker i USA antagit drag av en centralbank. Banken betjänar främst delstatsregering, myndigheter och organisationer kopplade till dessa. Men de tillhandahåller också studielån och lån till företag och kommuner. Bankens historia går tillbaks till 1919. Ellen Hodgson Brown nämner banken i Bankerna och skuldnätet (2007), där den ses som ett föredöme.

En man som under en Occupy Wall Street-demonstration i oktober 2011 håller upp ett plakat med texten "Bank of North Dakota. The only state-owned Bank in the USA."

PresidenterRedigera

Nr Name Period
1 F.W. Cathro 1919
2 J. R. Waters 1920–1921
3 G.R. Green 1922–1929
4 C.F. Mudgett 1930–1932
5 R.M. Stangler 1933–1936
6 F.A. Vogel 1937–1944
7 H.C. Bowers 1945–1956
8 T.W. Sette 1957–1961
9 G.M. Thompson 1962–1968
10 H.L. Thorndal 1969–1986
11 Joseph Lamb 1986–1992
12 John Hoeven 1993–2000
13 Eric Hardmeyer 2001–present