Baltiska strömmen är en nordgående ström längs Sveriges västkust som kan ses som en slags förlängning av det utflöde av vatten som kommer från Östersjön och kommer ut i Kattegatt via Öresund och Bälten. Strömmen fortsätter vidare in i östra Skagerrak.

Som alla havsströmmar påverkas Baltiska strömmen av en lång rad yttre faktorer, bland annat vind. Vanligen flyter Baltiska strömmen norrut utefter svenska västkusten. När östersjövattnet startar sin resa norröver genom sund och bält är salthalten omkring 8 . Uppblandning med det saltare vattnet i Kattegatt och Skagerack ökar salthalten så att vid passagen av Vinga utanför Göteborg kan salthalten ha stigit till strax över 20 ‰. Under färden genom Skagerrak sker ytterligare uppblandning med det saltare nordsjövattnet. Den mindre salta Baltiska strömmen flyter ovanpå det betydligt saltare Kattegatts- och Skagerraksvattnet. Tjockleken på den Baltiska strömmen utanför svenska kusten kan ofta vara kring 15 m. Under speciella förhållanden som till exempel vid längre perioder av ostlig vind kan Baltiska strömmen breda ut sig över större delar av Kattegatt och Skagerrak. Strömmen är snabbast några sjömil ur från svenska kusten, där den ibland är ända upp till 1 m/s (2 knop).