Ba (巴国, Bāguó) var en historisk stat i Kina under Zhoudynastin (1046 f.Kr.–256 f.Kr.) och existerade till år 316 f.Kr. Ba's territorium låg runt dagens Chongqing i östra Sichuanprovinsen. Enligt en legend grundades Ba av Lin Jun (廪君).[1]

Ba
巴国 Bāguó (Kinesiska)

?–316 f.K.r


Ba's läge under tiden för De stridande staterna. Märkt "PA" på kartan. (Wade–Giles för "Ba")
Ba's läge under tiden för De stridande staterna.
Märkt "PA" på kartan. (Wade–Giles för "Ba")
Huvudstad Ba
(dagens Chongqing)Bildades ?


Upphörde 316
 – upphörde genom erövring
 – uppgick i Chu

Ba levde tillsammans med sin grannstat Shu separerat från Zhoudynastins feodalsystem. Detta berodde huvudsakligen det avskilda läget med omgivande berg i Sichuanbäckenet. Under tiden för De stridande staterna erövrades Ba år 316 f.Kr. av grannstaten Chu, men territoriet tillsammans med grannen Shu, blev samma år erövrat av Qin.[1]

ReferenserRedigera

NoterRedigera