Båtgravar är en förhistorisk gravtyp som till skillnad från skeppssättningar och båtformade stensättningar karakteriseras av att hela små träbåtar begravts med den döde. Båtgravar under järnåldern användes främst i norra och nordvästra Europa. Utanför Norden finns båtgravar framför allt i England (se Sutton Hoo) och betraktas då ofta som ett tecken på skandinaviska kontakter, men det är en förenklad bild.[1] Seden att begrava i båtar tog sin början i slutet av romersk järnålder. Båtgravar som gravskick användes sedan in i vikingatid.

Båtgrav på gravfältet i Skamby, Östergötland.
Ett svärd från skeppsgraven i Salme på Ösel.
Valsgärde båtgravfält, Uppsala

Båtgravar har hittats i sydvästra Finland och på Åland, samt på ön Ösel i Estland. Båtgravar är också kända från östra Mellansverige och Östergötland, men de är färre i södra Sverige. Det finns också båtgravar i Danmark, på öarna och på Jylland. Flera gravar har hittas vid norska ostkusten och på båda sidorna av Oslofjorden. Vidare har fynd gjorts på Island, i Storbritannien och i Bretagne. Österut har båtgravar från vikingatiden hittats i Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Båtgravarna österut har framför allt hittats i närheten av Ladogasjön och utmed floderna Dnjepr och Volga.

Trots gravtypens stora spridning är det framför allt Norges kustområde och Mellansverige som har flest båtgravar.[2] Spridningen av seden att begrava i båt förklaras troligen genom att sedan spreds med handel och befolkningars kolonisation i nya områden.[3]

Båtgravarna hör med få undantag till vendeltiden och vikingatiden. De är ovanliga: tidens typiska gravskick var i stället kremering med gravsättning under hög eller stensättning. I sådana brandgravar hittas ibland stora mängder klinknitar i järn, vilket förmodligen också är rester av båtar. Men ordet "båtgrav" brukar i regel underförstått beteckna obrända gravar.

Svenska båtgravar redigera

De svenska båtgravfälten har blivit mycket omtalade eftersom gravgåvorna dels ofta är ovanligt rika och dels i regel är ovanligt välbevarade jämfört med vanliga brandgravar.[4]

Hittills är endast elva svenska gravfält med minst två båtgravar kända:

 • Vendels kyrkbacke, Uppland (fjorton båtgravar utgrävda)
 • Valsgärde i Gamla Uppsala sn, Uppland (femton båtgravar utgrävda)
 • Gamla Uppsala prästgård, Uppland (sex båtgravar: fyra utgrävda ca 1970, två 2019)[5]
 • Ultuna i Bondkyrko socken, Uppland (två båtgravar utgrävda)
 • Tuna i Alsike socken, Uppland (tio till tolv båtgravar utgrävda)
 • Tuna gravfält i Badelunda socken, Västmanland (åtta båtgravar utgrävda, samtliga kvinnogravar). En av dessa är Tunabåten.
 • Norsa i Köpings sn, Västmanland (femton båtgravar synliga, en utgrävd).
 • Sala stad, Västmanland (fyra båt- och kistgravar utgrävda)
 • Skamby i Kuddby församling, Östergötland (tio båtgravar synliga, en utgrävd 2005)[6]
 • Norra Berga i Mjölby sn, Östergötland (tio båt- och kistgravar synliga, ingen utgrävd)
 • Malm i Styrstad sn, Östergötland (tre båtgravar synliga, ingen utgrävd)[7]

Därtill kommer flera enstaka båtgravar med något vidare geografisk spridning i Sverige (Södermanland, Småland, Öland, Blekinge), varav båtgraven på Öland är rikt utrustad.

Referenser redigera

 1. ^ Emil Holmquist. ”Sutton Hoo – Mälardalen”. Lunds Universitet. https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8938698&fileOId=8938701. Läst 17 juni 2023. 
 2. ^ Müller‐Wille, M. (1974). Boat‐graves in northern Europe. International Journal of Nautical Archaeology, 3(2), 187–204.
 3. ^ Schönbäck, B. (1980). Båtgravskicket. I A. Sandwall & B. Ambrosiani (red.). Vendeltid (Historia i fickformat). Stockholm: Statens Historiska Museum, ss. 108–122.
 4. ^ ”Valsgärde – med båt till dödsriket”. Upptäck Sveriges historia. Arkiverad från originalet den 21 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100821042253/http://www.upptacksverigeshistoria.se/sok-besoksmal/visa/388/. Läst 21 november 2013. 
 5. ^ ”Spektakulär vikingatida båtgrav hittad i Gamla Uppsala”. SVT. 12 juli 2019. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/spektakular-vikingatida-batgrav-hittad-i-gamla-uppsala. Läst 6 maj 2019. 
 6. ^ [https://ia800306.us.archive.org/2/items/Skamby2005report/Skamby2005report.pdf ”Report on the Excavation of a Viking Period Boat Inhuma tion and a Pre-Roman Iron Age Settlement with Bronze Casting Debris”]. Martin Rundkvist & Howard Williams. 30 november 2006. https://ia800306.us.archive.org/2/items/Skamby2005report/Skamby2005report.pdf. Läst 6 maj 2022. 
 7. ^ ”Båtgravar i Skamby”. Länsstyrelsen Östergötland. https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/kulturmiljoer/batgravar-i-skamby.html?sv.target=12.382c024b1800285d5863a8b8&sv.12.382c024b1800285d5863a8b8.route=/&searchString=&counties=&municipalities=&reserveTypes=&natureTypes=&facilities=. Läst 6 maj 2022.