Bågfil av enklare modell

Bågfil är namnet till trots en typ av såg för metall. Bågfilen används för kapning av till exempel klenare rör eller bultar och stänger. Bågfilen har ett tunt sågblad som kan bytas efter behov varvid man bör beakta sågbladets tandning i längdriktningen eftersom användaren vid sågning skjuter sågen ifrån sig. Vid sågning i trä kan en bågfil upplevas som slö, detta beror på att den är tandad på ett annat sätt än en såg avsedd för trä.