Axelvolds gård är ett gods i Svalövs socken i Svalövs kommun.

Axelvolds gård
Herrgård
Axelvold gård
Axelvold gård
Land Sverige
Region Skåne
Kommun Svalöv
Ort Axelvold
Adress Axelvolds gård 3200. 26878 KÅGERÖD
Arkitekt C G Brunius
Byggherre O S Berg von Linde
Ägare Claes Wachtmeister
Färdigställande 1848
Arkitektonisk stil Bruniusstil (nygotik)
Byggnadsmaterial Tegel

Nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1848 efter ritningar av CG Brunius. Två flyglar är från 1790-talet. De har ändrats för att stämma överens med huvudbyggnadens stil.

Axelvolds historiaRedigera

Godset anlades på 1560-talet av riksrådet Axel Tønnesen Viffert, som uppkallade gården efter sig själv. Godsets historia inleddes 1564 då Axel Tönnesen Viffert erhöll gården som pantgods av danska kronan tillsammans med annan jordegendom. Det ägdes sedan av medlemmar av släkterna Ulfstand och Urne.

Danska kronan löste in hela det förpaktade Svalövs län från godset och Axelvold blev åter ett frälsegods då Melkior Gregersen Ulfstand bytte till sig gårdar i Svalövs socken. Hans ättlingar blev de sista att av släkten Ulfstand att äga Axelvold.

Officeren Isak von Linde köpte godset 1699 och därefter förblev det i hans ättlingars ägo fram till 1961, då medlemmar av släkten Wachtmeister ärvde godset. Isaac von Linde stred för Karl XII i det ryska fälttåget, där han också stupade. Cirka 1700 hade von Lindes arvingar bosatte sig på Axelvold. Gårdsmiljön började att likna den nuvarande alltmer. Sigfrid Rålamb målade i slutet av 1700-talet en akvarell av Axelvold. Bilden visar en miljö som påminner om dagens gård. Porthusen finns kvar och fick sina halmtak utbytta först under efterkrigstiden.

Efterhand förvärvades flera arrendegårdar i omgivningarna, bland annat från kronans nyförvärvade gårdar från Herrevads kloster. Möllarp i Kågeröds socken var under lång tid förenat med Axelvold såsom ladugård (det vill säga större underlydande avelsgård).

Ättlingar till von Linde med namner Berg von Linde kom att äga gården till 1961. Ägare 2020 är Claus Wachtmeister.

Albert Berg von Linde på Axelvolds gård i Skåne importerade Sveriges första skördetröska 1928.[1]

Axelvold har ett välbevarat godsarkiv som täcker gårdens historia genom seklerna.

Verksamheten på godset på på 2000-taletRedigera

Lantbruket utgör godsets ekonomiska stomme. Axelvolds lantbruksdrift består av tre gårdar: Axelvold samt de två söderut belägna gårdarna plattgården Halmstadgården, skapad vid enskiftet i Halmstad by 1827 och Tarstadgården i Tirup. Tillsammans har de tre gårdarna runt 900 hektar åkermark. Maskinbasen finns på Halmstadgården. Till detta tillkommer runt 200 hektar skog och annan mark. Skogsbruk, vindkraftverk, jakt, konferens, trädgård, park och  hyresverksamhet är andra näringar för godset.

NamnetRedigera

Namnet skrevs 1578 Axeluol. Efterleden är den danska skriftformen av vall, här troligen använd för att efterhärma äldre slottsnamn. Förleden innehåller mansnamnet Axel efter grundaren Axel Tønnesen Viffert.[2].

ReferenserRedigera

  1. ^ Jan Dahlin (2001). Kerstin Arcadius och Kerstin Sundberg. red. ”Revolutionerande maskiner : godsägaren som innovatör”. Skånes hembygdsförbunds årsbok: sid. 69-79. 
  2. ^ Mats Wahlberg, red (2003). Svenskt ortnamnslexikon. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. Libris länk. ISBN 91-7229-020-X 

Externa länkarRedigera