Axeltryck är en beteckning som anger hur högt trycket från ett av ett fordons hjulaxlar är mot underlaget.

Vägmärke för angivning av maximalt tillåtna axeltryck

Sverige Redigera

Landsvägsfordon Redigera

Vid bärighetsklass (BK) 1 får axeltrycket vara max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel. Vid bärighetsklass (BK) 2 får axeltrycket vara max 10 ton oavsett det är en drivande eller löpande axel. Vid bärighetsklass (BK) 3 är max axeltryck 8 ton, oavsett typ av axel.

Järnvägsfordon Redigera

Axeltrycket det vertikala icke dynamiska tryck som en järnvägsaxel ger på järnvägsspåret. Varje järnvägsspår har ett största tillåtna axeltryck, STAX. Normal standard i Sverige och en del andra europeiska länder är 22,5 ton. Nybyggen och ombyggnader sker med 25 eller 30 ton så att det på sikt blir minst 25 på huvudlinjerna.