Öppna huvudmenyn

Axel Johan Lewenhaupt född 1657 eller 1660[1], död 26 februari 1717 på gården Edshult, Edshults församling i Jönköpings län, var en svensk greve och sjömilitär.

Axel Lewenhaupts föräldrar var fältmarskalk greve Carl Mauritz Lewenhaupt och friherrinnan Anna Maria Cruus af Gudhem. Han påbörjade studier i Uppsala 1672. Han blev överlöjtnant i flottan 1677 och sårades svårt i högra låret i slaget vid Köge bukt samma år. Han befordrades till skeppskapten 1678. 1680 fick han permission för utrikes tjänst, och gjorde under fem år två sjöresor med engelska flottan, och en med den holländska "åt Spanien och de kuster av Italien, Asia och Africa uti Medelhavet." Efter ytterligare befordran till amiralitetskapten, blev han utnämnd till schoutbynacht 1686, och tjänstgjorde i svensk tjänst 1686-1691.[2]

Hans häftiga temperament, som också fanns hos några släktingar bland annat hans far och farbror, gjorde honom svår att samarbeta med.[2] År 1690 måste han göra avbön för "fel och förgripligheter" då han uppträtt mot viceamiralen Cornelius Anckarstjerna "med missfirmliga ord och åthävor samt oanständiga dispyter".[3]

Lewenhaupt tog avsked från tjänsten som schoutbynacht 1691, och med rekommendationsbrev från Karl XI tog han därefter tjänst hos den franske amiralen Victor Marie d'Estrées, senare var han också i venetiansk och maltesisk örlogstjänst. Han reste hem till Sverige via Holland, och år 1694 stoppade Karl XI genom den svenska ambassadören, Axels försök att genom två officerare utmana viceamiralen E F Taube på duell.[2]

Under 1696 förhandlade han med den danske ambassadören i Stockholm, om att gå i dansk tjänst. Hösten 1697 var han på riddarhuset en av förespråkarna för att den unge Karl XII skulle myndigförklaras, och skall ha hotat att kasta ut den mera betänksamma Gustav Cronhielm genom fönstret.[2]

Axel utnämndes till viceamiral 23 februari 1712, och var chef för Göteborgseskadern mellan 1711-1716, samt assessor i Amiralitetskollegiet 1716.[4][2]

Han gifte sig 1686 med grevinnan Charlotta Maria Stenbock ur släkten Stenbock.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Axel J Leuuenhaupt”. Svenskt biografiskt lexikon (artikel av Hans Gillingstam). http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11262. 
  2. ^ [a b c d e] ”Axel J Leuuenhaupt”. Svenskt biografiskt lexikon (artikel av Hans Gillingstam). http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11262. Läst 31 juli 2015. 
  3. ^ Försvarsstaben 1949, s. 100-101
  4. ^ Kjellander 2007, s. 111

Tryckta källorRedigera

  • Kjellander, Rune (2007). Svenska marinens högre chefer 1700-2005 : chefsbiografier och befattningsöversikter samt Kungl Örlogsmannasällskapets ämbetsmän och ledamöter 1771-2005. Stockholm: Probus förlag. Libris 10452099. ISBN 978-91-87184-83-3 
  • Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870: historik. Göteborg: Försvarsstabens krigshistoriska avdelning. 1949. Libris 418535 

Externa länkarRedigera