Öppna huvudmenyn
Avisning av ett flygplan på Zagrebs flygplats.

Avisning innebär att ta bort is eller frost från någon yta, vanligtvis ett föremål.

Avisning av flygplan är av flygsäkerhetsskäl vanligt vintertid och under vissa väderförhållanden.[1] Sådan avisning syftar även till att förhindra att ny is bildas på flygplanet. Avisning av flygplan genomförs på flygplatsen före start genom att spola på en avisningsvätska, som exempelvis kan bestå av en blandning av etylenglykol och vatten med mindre tillsatser av andra ämnen.

KällorRedigera