Avalanche Photo Diode (APD) är en halvledarbasered fotodetektor som omvandlar ljus till elektricitet. APD:ns fördel framför andra fotodetektorer är att den har en högre respons, det vill säga att den ger ifrån sig mer ström än en vanlig fotodetektor vid samma ljusintensitet.

APD:n har ett starkt internt elektriskt fält som accelererar fria elektroner vilka genererats av det infallande ljuset. Om fältet är tillräckligt starkt får elektronerna tillräcklig energi för att frigöra ytterligare elektroner i en impakt joniseringsprocess. Både den gamla och den nya elektronen accelereras på nytt och slår loss ytterligare elektroner i en lavinprocess.

Indium-galliumarsenidbaserade APD:er används bland annat i fiberoptiska nät för data- och telekommunikation över långa avstånd, typiskt längre än 40 km.