August Wall

svensk ämbetsman och landshövding

Carl Johan August Wall, född 18 mars 1855 i Sevalla i Västmanlands län, död 2 maj 1934,[1] var en svensk ämbetsman.

Wall blev 1876 filosofie kandidat och 1881 juris kandidat vid Uppsala universitet, 1883 vice häradshövding och 1895 expeditionschef i Sjöförsvarsdepartementet. Han var 1903–1909 landshövding i Gotlands län och blev 1909 regeringsråd. År 1902 blev Wall hedersledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet.[2] Wall var ledamot av navigationsskolekommittén (1897–1898) och ordförande i sjöfartssäkerhetskommittén (1906) samt ledamöt av kyrkomötet 1908. Han var ledamot av Musikaliska akademien (1915; en period vice preses) och Svenska bibelsällskapets kommitté (samma år).[3]

UtmärkelserRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Märkligare dödsfall i Sverige 1934 i Svenska Dagbladets Årsbok – händelserna 1934 (1935)
  2. ^ Kungl. Örlogsmannasällskapet. i Sveriges statskalender 1915
  3. ^ Wall, Karl Johan August i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1921)
  4. ^ Kungl. Nordstjärneorden. i Sveriges statskalender 1915
Företrädare:
Conrad Cedercrantz
Landshövding i Gotlands län
1903–1909
Efterträdare:
Karl Rydin