Atypisk autism[1][2], var en neuropsykiatrisk diagnos som räknades till Genomgripande störning i utvecklingen, där bland annat Aspergers syndrom även ingick. Diagnosen har plockats bort i DSM-V samt ICD11. Istället används nu bara diagnosen autismspektrumtillstånd.

Atypisk autism
Latin: autismus atypicus
Klassifikation och externa resurser
ICD-10F84.1
ICD-9299.80

Atypisk autism betecknas ibland genomgripande störning i utvecklingen UNS, vilket motsvarar den engelska termen Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified, förkortat PDD-NOS).

Autismliknande tillstånd står explicit med som en av tre personkretsar berättigade till insatser via LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)[3]. Det kan vara allt ifrån allmänna stödåtgärder (exempelvis personlig assistans, ledsagare eller kontaktperson) till ett särskilt boende (ibland även kallad LSS-bostad).

Se även redigera

Referenser redigera

Externa länkar redigera