Attribut

Wikimedia-förgreningssida

Attribut kan syfta på:

  • Attribut (filosofi) – en egenskap som något måste ha för att vara sig självt
  • Attribut (HTML) – attribut, med vars hjälp det går att mer exakt definiera elementets funktion eller hur det ska renderas på exempelvis en webbsida
  • Attribut (lingvistik) – inom grammatiken två funktioner: dels används attribut som bestämningar i fraser, dels som satsdelar
  • Attribut (programmering) – en variabel eller konstant som beskriver en egenskap hos ett objekt
  • Attribut (symbol) – en symbolik som används för att gestalta och identifiera en person eller en företeelse
    • Helgonattribut – ett föremål, en klädedräkt, ett djur eller något annat som identifierar ett i konsten avbildat helgon