Atterbom är en svensk släkt härstammande från komministern i Skönberga, Linköpings stift., Johan Atterbom (1663-1720), som antog namnet efter sin födelseby Attorp i Rappestads socken, Östergötland. Sonsons son till honom var skalden P.D.A. Atterbom.

Kända personer av släkten är