Associationsrätt är den del av juridiken som rör associationer. Associationer är sammanslutningar av juridiska och/eller fysiska personer samt enkla bolag.[1][2][3][4] Organisationsfrihet är en del av associationsrätten och garanteras av den svenska regeringsformen.

Civilrättsliga associationer utgörs i svensk rätt av ekonomiska föreningar och bolag. Dessa delas in i:

Ideell förening är en oreglerad associationsform.

Stiftelse och enskild firma behandlas också vanligen inom associationsrätten. De är dock egentligen inte associationsformer, eftersom de varken har delägare eller medlemmar.[5]

Referenser redigera