Asa var kung över Juda rike under 900-talet f.Kr. Han besteg tronen 20 år efter Salomos död – i Israels kung Jerobeams tjugonde regeringsår. Under det trettionionde året av sin regering fick Asa en allvarlig sjukdom i sina fötter, men han vände sig inte till Herren med sitt problem, utan sökte bara hjälp av läkare. Han dog i det fyrtioförsta året av sin regering i Jerusalem. Han efterträddes på tronen av sin son Josafat i början av kung Ahabs regering i Israels rike.

Kung Asa porträtterad i Sankta Maria kyrka, Åhus

Se ävenRedigera

Företrädare:
Aviam
Kung i Juda rike
964 f.Kr.–924 f.Kr.[ifrågasatt uppgift]
Efterträdare:
Josafat