Arvid Virgin, född 14 augusti 1757 i Brastad, död 1 mars 1840 i Gränna, var en svensk sjömilitär (konteramiral vid Arméns flotta). Han deltog bland annat i Amerikanska frihetskriget och Gustav III:s ryska krig. Han var bror till Adolf Fredrik Virgin.

Arvid Virgin
Titlar
Tidsperiod 1812–1840
Utnämnd av 3 december 1812
Yrke Militär
Militärtjänst
I tjänst för Sverige
Frankrike
Försvarsgren Arméns flotta
Enhet Bohuseskadern av Arméns flotta
Slag/krig Amerikanska frihetskriget

Gustav III:s ryska krig
*Andra slaget vid Fredrikshamn

Utmärkelser Kommendör med stora korset av Kungl. Vasaorden (KmstkVO)
Kommendör av Kungl. Vasaorden (KVO)
Riddare av Kungl. Svärdsorden (RSO)
Fredrikshamnsmedaljen
Militärförtjänstorden (RFrOPlemér)
Personfakta
Född 14 augusti 1757
Brastad
Död 1 mars 1840 (82 år)
Gränna
Begravd Västra Ny kyrkogård, i grav som tillhörde Medevi herrgård
Släkt
Frälse- eller adelsätt Virgin
Far Claes Virgin (godsägare) 1716-1781
Mor Augusta Vilhelmina Kunckel 1722–1787
Släktingar Adolf Fredrik Virgin
Familj
Gift 5 januari 1793
Göteborg
Make/maka Sara Andretta Fehman 1771–1794
Barn 1
Familj 2
Gift 2 23 maj 1795
Göteborg
Make/maka 2 Carolina Levina Arfvidsson 1769–1840
Barn med 2 3

BiografiRedigera

Virgin avlade examen som sjöofficer 1775 och gick till sjöss samma år på ett kofferdifartyg och stannade till havs till 1779. Väl hemkommen blev han fänrik vid Arméns flotta den 10 februari 1779, men gick redan 1780 i tjänst i Frankrike där han utnämndes till Enseigne de vaisseau i april det året. Han deltog i den franska flotta som sändes att delta i det Nordamerikanska frihetskriget, under befäl av den franske amiralen François Joseph Paul de Grasse. Virgin deltog i samtliga bataljer mellan de engelska och franska flottorna i Västindien under 1780-1783.

Virgin utnämndes till löjtnant vid Arméns flotta den 12 april 1784. Då Gustav III:s ryska krig bröt ut 1788 deltog Virgin och han blev den 8 maj 1789 befordrad till kapten. Under kriget var han chef för galären Östergötland. Han deltog i ett flertal drabbningar, däribland ledde han Arméns flotta under det andra slaget vid Fredrikshamn den 20 maj 1790. Efter Freden i Värälä, den 21 augusti 1790, utnämndes han till överadjutant hos Gustav III samt befordrades till major.

Efter kriget placerades han i Göteborg, där han var lotsdistriktschef för västra distriktet under åren 1792–1799, samt att även var kommendant för Nya Älvsborg 1793-1798. I Göteborg gifte han sig även men blev änkling efter ett drygt år, varför han gifte om sig 1795. Den 2 november 1795 utnämndes han till överadjutant av flygeln. Den 18 februari 1799 utnämndes han till generaladjutant samt överstelöjtnant. 1803 befordrades han till överste, innan han fick avsked som konteramiral den 3 december 1807.

Privat ägde han Degerhof i Skällviks socken under åren 1800–1802 och Svinesund i Konungsunds socken under åren 1803–1806. Den senare fick han kunglig majestäts tillstånd att kalla Svensksund. 1807 inköpte han Medevi gård med Medevi brunn.

Den 3 december 1812 blev han ledamot av Kungliga Lantbruksakademien.

De sista 20 åren i livet bodde Virgin och hustrun i Gränna. Virgin dog den 1 mars 1840 i Gränna och han ligger begraven på Västra Ny kyrkogård i grav för Medevi.[1]

Arvid Virgin var son till kammarherren Claes Virgin och dennes hustru Augusta Vilhelmina Kunckel. Han var brorson till Arvid Bernhard Virgin.

Utmärkelser[2]Redigera

BilderRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera