Arseniksyrlighet, As(OH)3, är en kemisk förening, vars salter kallas arseniter.

Arseniksyrlighet
StrukturformelMolekylmodell
Kemisk formelH3AsO3
Molmassa125,9436 ± 0,0011
(H 2,4 %, As 54,49 %, O 38,11 %)[1] g/mol
UtseendeGråvitt pulver
CAS-nummer36465-76-6
SMILESO[As](O)O
Löslighet (vatten)Lättlöslig
Faror
Huvudfara
Mycket giftig Mycket giftig
NFPA 704

4
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Molekylen har en pyramidform: I mitten en arsenikatom omgiven av tre hydroxidjoner.

Ämnet är giftigt, cancerogent.

Trivialnamn redigera

  • Acidum arsenicosum
  • Giftmjöl
  • Vit arsenik

Noter redigera