Inom organisk kemi är aromatiska kolväten kolväten som uppvisar aromaticitet. De har fått sitt gemensamma namn eftersom många av dessa kemiska föreningar avger särpräglade dofter. Det enklaste aromatiska kolvätet är bensen, C6H6. Andra enkla arener är naftalen, toluen och xylen. I dessa kolväten finns elektroner som inte binder till någon specifik atom.

bensen toluen antracen
Benzene circle.svg Toluene.svg Anthracene topo.svg

Mono- och polycykliska aromatiska kolväten kallas generellt arener.[1] Arener används som lösningsmedel, och för framställning av plaster, färgämnen och läkemedel. De går att ombilda till naftener (cykloalkaner) genom hydrogenering.

Aromatiska kolväten är ofta klassade som både giftiga och cancerogena. Polycykliska aromatiska kolväten, till exempel antracen, är av intresse inom miljökemin.

Se ävenRedigera

KällorRedigera