Aromaticitet är en egenskap hos vissa kemiska föreningar, bland annat aromatiska kolväten. En aromatisk kemisk förening (en aromat) har omfattande konjugerade ringformade pi-bindningar. Det finns ett antal kriterier som en kemisk förening ska uppfylla för att vara aromatisk:

  1. Cyklisk, för att få hög symmetri och degenererade orbitalnivåer
  2. Vara helt konjugerad, det vill säga varje atom i ringen måste ha minst en ohybridiserad p-orbital i valensskalet
  3. Plan, för att få bästa överlapp mellan de ohybridiserade p-orbitalerna
  4. Ringsystemet ska innehålla 4n+2 st π-elektroner där n = 0,1,2,...
Olika representationer av furan, som har 6 π-elektroner.

Det fjärde kriteriet kallas Hückels regel efter den tyske kemisten Erich Hückel, som upptäckte det 1931. Exempel på aromatiska föreningar är bensen, furan och anilin.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Bruice, PY. Organic Chemistry. Upper Saddle River, New Jersey, USA: Pearson Education, 2004. ISBN 0-13-121730-5