Armerad Betong Vägförbättringar AB (ABV), Solna, tidigare byggföretag, bildat 1976 genom samgående mellan AB Vägförbättringar (etablerat 1918) och AB Armerad Betong (etablerat 1916). 1988 förvärvades ABV av Nordstjernan-koncernen för att sammanslås med JCC (Johnson Construction Company) till NCC. ABV hade under sitt sista självständiga år 12 000 anställda.

Logotyp