Öppna huvudmenyn
Zyprexa, ett atypiskt neuroleptikum
Klozapin, ett annat atypiskt neuroleptikum

Neuroleptikum (lat. plur.: neuroleptika, kallas även antipsykotika) är en grupp läkemedel av typen psykofarmaka som används mot allvarliga psykoser, till exempel vid schizofreni.

Neuroleptikapreparat är inte vanebildande men den som drabbats av någon sjukdom med psykos anses behöva dem för att kunna hantera sina symtom och leva ett bra liv med sin sjukdom.

Själva ordet "neuroleptika" har betydelsen att "greppa tag om psyket". Denna benämning används ibland också gällande neuroleptikabesläktade så kallade fentiazinderivat (Theralen, Lergigan) även om dessa preparats neuroleptiska verkan är så svag att ingen psykoslindring uppkommer. Fentiazinderivat är därför ej att betrakta som ”ren” neuroleptika.

HistoriaRedigera

Det första neuroleptikumet, Hibernal, kom kring 1950 och revolutionerade dåtidens psykiatriska vård. Preparatet ersatte bland annat lobotomi och flera andra av dåtidens behandlingsmetoder. Dock hade preparatet en mycket ofördelaktig biverkningsprofil, varför mycket resurser lades ned på att få fram skonsammare läkemedel. Andra läkemedel kom att lanseras, bland dessa Haldol.

Den äldre formen av neuroleptika är den så kallade typiska. De modernare, atypiska läkemedlen är trots likvärdig effekt skonsammare men kan även de ha många svåra biverkningar. De atypiska har till större delen ersatt de äldre medlen, som dock ännu är i bruk i viss utsträckning.

Under 1980-talet lades mycket resurser ner, Zyprexa, Seroquel, Risperdal, Zeldox och Abilify var alla framutvecklade första gången på 1980-talet.[1][2][3][4]

Medicinerna är lika men samtidigt på en och samma gång olika får man ha i åtanke. En annan skillnad är att med Ziprasidon får många intrycket i sina ögon att den är "mera" ämnat för schizofreni än exempelvis andra psykotiska störningar. Risperdal har fått användningsområde på personer med autistiska tendenser även Abilify framgår det också från hemsidan.

BiverkningarRedigera

Inrapporterade biverkningar är i olika grad kramper (dystonier och akatisier), olika sexuella biverkningar, (parkinsonism), försämrad tankeförmåga och andra symtom på grund av blockeringar i serotonin/dopamin-balansen, samt diabetes.

Neuroleptika kan i höga doser, på lång sikt, ha allvarliga biverkningar. Särskilt allvarlig är tardiv dyskinesi, vilket innebär ofrivilliga rytmiska rörelser. De nyare så kallade atypiska antipsykotika är mindre benägna att ge tardiv dyskinesi som biverkning. Män kan drabbas av feminisation (galaktorré).

Vissa neuroleptika har kraftig viktökning som biverkning. Agranulocytos är en ovanlig men allvarlig biverkning av preparatet klozapin.

Behandlingen kan påverka värdena av zink, magnesium och möjligen koppar genom påverkan på zinknivåerna. Zinkvärdena kan öka, kopparnivåerna sjunka marginellt och magnesiumvärdena öka något, redan efter tre veckors behandling.[5]

ViktuppgångRedigera

En av dessa egenskaper är 5-HT2C.[6] [7] Eftersom vid blockering blir det högre nivå av noradrenalin i kroppen.[8] Det har även visat sig kunna påverka leptin som kan ha stor roll för kroppsvikten, energiintag och hunger.[9]

Det har uppgetts att blockering av 5-HT2C utlöser mättnadsblockad och viktökning.[10] Blockering av 5-HT2C-receptorn boostar serotonin[8] och dopamin som har en viktig roll i Schizofreni.[11] Emellertid blockerar inte alla antipsykotiska 5-HT2C-receptorn; aripiprazol stimulerar den receptorn.[12]

Dessutom kan en del av medicinerna leda till högre blodsockervärde som kan leda till akut hunger (särskilt om de rör vid muskarinreceptor M3).[13] [14] [15][16][17]

Inverkan på 5-HT3-receptorn är associerad med vikt. Läkemedel av den här typen som har med den leder till mer upptag av kalorier och ökad glukosmängd. Zyprexa är ett exempel. Även blockering vid histamin H1-receptor ökar kaloriupptag som kan ha effekter på ens kroppsvikt.[18][10]

Histamin H1-receptorn sägs oftast vara den största boven för viktökning.[19]

InformationstabellRedigera

Namn Andel av användare på dem som får viktuppgång Andel av användare på dem som förlorar vikt Utvecklad ursprungligen av Patent Risk för påverkan på hjärtrytmen Datum för godkännande av amerikanska FDA Behövs tas samtidigt med föda (ätbart) Finns tablettform att ta via munnen? Risk för typ 2-diabetes (förhöjt blodsocker) Halveringstid
Hibernal exakta uppgifter saknas (blodsocker kunde dock stiga) inte känt Paul Charpentier (person) inte kvar nej 26 mars 1954 Nej Ja Ja[20] [21]
Aripiprazol 19,0%[22] 3 %[23] Otsuka inte kvar kanske 15 november 2002 Nej Ja 28,2% (hög) [23] 72 timmar[24][25]
Asenapin 13-31%[26] [27] inte känt Organon (företag) Kvarvarande Nej 13 augusti 2009[28] Nej Ja Ja (kan höja blodsocker)[27] 24 timmar[29]
Iloperidon 15%[30] inte känt vanda pharma kvarvarande Ja 9 maj 2009 både och föredras lika mycket Ja Nej eller låg 14 timmar[31]
Quetiapin 23-37% [32] [33] [34] 3 %[35] eller 5,0 %[36] Astra Zeneca inte kvar Ja 1997 Nej Ja Ja , 27,7% (hög) [36] [37] 6.9 timmar[38] (på dosen 375 mg)
Ziprasidon 9.8-14%[39][40] 16,7% går ner i vikt[41] Pfizer inte kvar Ja 5 februari 2001 Ja (minst 500 kalorier[11]) Nej, det är kapslar dock via munnen Nej 3 upp till 18 timmar[42][43] (beroende på dos)
Risperdal 26 till 38% [44] 3,5 %[45] Janssen-Cilag inte kvar Nej 29 december 1993 Nej Ja 18,1% i snitt

[45]

Lurasidon 5.6-13.6% [46][47] 13,9% går ner i vikt[48] Dainippon Sumitomo Pharma Kvarvarande Nej 29 oktober 2010 Ja (minst 350 kalorier) Ja inte känt
Zyprexa 28-56%[49] [40] [50] 3,8%[51] Eli Lilly and Company inte kvar Nej 30 september 1996[52] Nej Ja 22,1% 30 timmar[53]
Klozapin 31%[54] inte känt Wander AG inte kvar Nej 1989 Nej Ja ja 12 timmar[53]
Invega 18,7% [55] 5,1% Janssen-Cilag Kvarvarande Ja[14] 19 december 2006 Mat ökar upptag av medicinen[56] Ja Ja [14] 24 timmar[53]
Cariprazine 11,8% [57] inte känt Gedeon Richter Kvarvarande inte känt 17 september 2015 både och föredras lika mycket Nej, det är kapslar dock via munnen Ja (kan höja blodsocker) inte känt
Brexpiprazol 12,2-30,3% [58] [59] inte känt Otsuka och Lundbeck Kvarvarande inte känt 13 juli 2015 både och föredras lika mycket Ja Ja (kan höja blodsocker[17]) 91 timmar[60]

KompletteringslistaRedigera

Namn Andel av användare som får viktuppgång Andel av användare som förlorar vikt Utvecklad ursprungligen av Patent Risk för påverkan på hjärtrytmen Datum för godkännande av amerikanska FDA Behövs tas samtidigt med föda (ätbart) Finns tablettform att ta via munnen? Risk för typ 2-diabetes (förhöjt blodsocker)
Perfenazin 12%, zeldox hade i samma studie 7% Vintage Pharmaceutical Läkare får ansöka åt patienten till läkemedelsverket får få den i Sverige kan hända 31 december 1998 nej ja Nej
Haloperidol Max 14,4%[40] 5,7% Janssen–Cilag inte kvar kan hända år 1967 nej ja Nej eller låg
Amisulprid Max 18%[61] okänt Sanofi-Aventis Läkare får ansöka åt patienten till läkemedelsverket får få den i Sverige kan hända godkändes inte i USA Nej ja Nej eller låg

Lista över neuroleptikaRedigera

Handelsnamn inom parentes.

 • Neuroleptikabesläktade fentiazinderivat

KällorRedigera

 1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 30 juli 2016. https://web.archive.org/web/20160730023808/http://www.patenthawk.com/blog/2006/12/generic_anticipation_1.html. Läst 21 november 2016. 
 2. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2654633/
 3. ^ http://www.omicsonline.org/the-pharmacological-role-and-clinical-applications-of-antipsychotics-active-metabolites-paliperidone-versus-risperidone-2161-1459.1000117.php?aid=11374
 4. ^ https://books.google.se/books?id=fsKKI82uqK8C&pg=PA101&lpg=PA101&dq#v=onepage&q&f=false
 5. ^ Mihai Nechifor et al, The Influence of Some Antipsychotics on Erythrocyte Magnesium and Plasma Magnesium, Calcium, Copper and Zinc in Patients with Paranoid Schizophrenia, J Am Coll Nutr October 2004 vol. 23 no. 5 549S-551S
 6. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16785265
 7. ^ http://jop.sagepub.com/content/20/4_suppl/15.abstract
 8. ^ [a b] https://books.google.se/books?id=zqvVZOea2JAC&pg=PA113&lpg=PA113&dq#v=onepage&q&f=false
 9. ^ https://www.hindawi.com/journals/schizort/2011/459284/
 10. ^ [a b] https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/L%C3%A4kemedelsbehandling%20vid%20schizofren_bakgrund.pdf
 11. ^ [a b] http://www.la-press.com/redirect_file.php?fileId=3361&filename=2474-JCNSD-Ziprasidone-Hydrocloride:-What-Role-in-the-Management-of-Schizophrenia.pdf&fileType=pdf
 12. ^ https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40263-013-0115-5
 13. ^ http://www.rxwiki.com/cariprazine
 14. ^ [a b c] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160817063943/http://www.invega.com/side-effects-schizophrenia-treatment. Läst 25 juli 2016. 
 15. ^ http://diabetesupdate.blogspot.se/2007/08/hunger-is-symptom.html
 16. ^ http://healthvermont.gov/prevent/diabetes/high_low_sugar.aspx
 17. ^ [a b] https://rexulti.com/us/mdd/important-safety-information/
 18. ^ http://www.mdedge.com/currentpsychiatry/article/109161/depression/how-control-weight-gain-when-prescribing-antidepressants/page/0/1
 19. ^ https://books.google.se/books?id=Xx7iNGdV25IC&pg=PA642&lpg=PA642&dq#v=onepage&q&f=false
 20. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/832653
 21. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5717295
 22. ^ https://books.google.se/books?id=nD5MmWKc2awC&pg=PA156&lpg=PA156&dq#v=onepage&q&f=false
 23. ^ [a b] http://drug-data.com/drugs/A/abilify.html
 24. ^ https://books.google.se/books?id=_X0QlkEPR9AC&pg=PA500&lpg=PA500#v=onepage&q&f=false
 25. ^ https://books.google.se/books?id=JbERDAAAQBAJ&pg=PA315#v=onepage&q&f=false
 26. ^ http://www.mynewsdesk.com/se/msd/pressreleases/asenapin-aer-en-effektiv-behandling-av-akut-mani-vid-bipolaer-sjukdom-174874
 27. ^ [a b] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3140314/
 28. ^ https://www.drugs.com/history/saphris.html
 29. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4675633/
 30. ^ https://books.google.se/books?id=nGXBDwcLCBQC&pg=PA78&lpg=PA78&dq#v=onepage&q&f=false
 31. ^ http://medind.nic.in/daa/t12/i1/daat12i1p204.pdf[död länk]
 32. ^ http://www.drugsdb.com/rx/seroquel/seroquel-and-weight-gain/
 33. ^ http://articles.latimes.com/2009/mar/18/nation/na-drug-study18
 34. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17474816
 35. ^ https://books.google.se/books?id=c9vTKB0MUCMC&pg=PA30&lpg=PA30&dq=ziprasidone+weight+loss&source=bl&ots=RT4XzUMUlk&sig=-32WvbwTZjajrl8TnHXV-dNPlPk&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwi25Lbh96HOAhWiK5oKHZuFDR84FBDoAQg_MAU#v=onepage&q=ziprasidone%20weight%20loss&f=false
 36. ^ [a b] http://drug-data.com/drugs/S/seroquel.html
 37. ^ https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20071105000046
 38. ^ http://www.omicsonline.org/bioequivalence-of-a-generic-quetiapine-ketipinor-in-healthy-male-volunteers-jbb.1000069.php?aid=1618
 39. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 11 september 2015. https://web.archive.org/web/20150911053231/http://digitalcommons.ohsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=fdadrug. Läst 29 oktober 2016. 
 40. ^ [a b c] http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3619b1a.pdf
 41. ^ https://archive.org/stream/pubmed-PMC4140225/PMC4140225-S109285291300093X_djvu.txt
 42. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 7 juli 2016. https://web.archive.org/web/20160707104125/http://www.pfizer.ca/sites/g/files/g10017036/f/201411/Clean%284%29.pdf. Läst 24 juli 2016. 
 43. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3564821/
 44. ^ http://www.dr-bob.org/babble/20070929/msgs/786494.html
 45. ^ [a b] http://drug-data.com/drugs/R/risperdal.html
 46. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3132094/
 47. ^ https://www.researchgate.net/publication/236199349_Effectiveness_of_lurasidone_vs_quetiapine_XR_for_relapse_prevention_in_schizophrenia_A_12-month_double-blind_noninferiority_study#pf6
 48. ^ http://www.psychiatrist.com/JCP/article/_layouts/ppp.psych.controls/BinaryViewer.ashx?Article=/jcp/article/Pages/2013/v74n05/v74n0516.aspx&Type=Article
 49. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3140314/
 50. ^ https://books.google.se/books?id=Xx7iNGdV25IC&pg=PA658&lpg=PA658&dq#v=onepage&q&f=false
 51. ^ http://drug-data.com/drugs/Z/zyprexa.html
 52. ^ https://www.justice.gov/archive/usao/pae/News/2009/jan/lillyinfo.pdf
 53. ^ [a b c] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 8 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161008154358/http://schizophrenia.elsevierresource.com/sites/schizophrenia.elsevierresource.com/files/stahl_atypical_antipsychotic_booklet-digital.pdf. Läst 13 mars 2017. 
 54. ^ http://www.rxlist.com/clozaril-side-effects-drug-center.htm
 55. ^ http://drug-data.com/drugs/I/invega.html
 56. ^ http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Scientific_Discussion/human/000746/WC500034928.pdf
 57. ^ https://web.archive.org/web/20160722114445/http://www.currentpsychiatry.com/specialty-focus/schizophrenia-other-psychotic-disorders/article/cariprazine-for-schizophrenia-and-bipolar-i-disorder/c9cae57201b0aafffb64d14ce1bc4254.html
 58. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4927015/
 59. ^ http://ijnp.oxfordjournals.org/content/ijnp/19/Suppl_1/56.4.full.pdf
 60. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4927015/
 61. ^ https://books.google.se/books?id=msz57s9QwUcC&pg=PA65&lpg=PA65&dq#v=onepage&q&f=false

Externa länkarRedigera