Anti-suffragism

konservativ rörelse som kämpade mot införandet av kvinnlig rösträtt

Anti-suffragism var en konservativ politisk rörelse i Västvärlden, främst de engelskspråkiga länderna USA, Storbritannien, Kanada och Australien, som aktivt kampanjade mot införandet av rösträtt för kvinnor från 1800-talets slut.

Anti-suffragist

Historik

redigera

Dess syfte var att bevara det rådande status quo för könens dåvarande roll i samhället och motsätta sig förändringen av dessa i form av politiska rättigheter för kvinnor. Den kom ur önskan att bevara 1800-talets kvinnoideal, känd som huslighetskulten, och motarbeta det framväxande idealet om den nya kvinnan. Rörelsen bestod av både män och kvinnor. Den organiserade sig i vissa fall i faktiska föreningar i flera delar av världen, så som i Storbritannien och USA.

Bland exemplen fanns Women's National Anti-Suffrage League i Storbritannien, dess lokalavdelning på Irland, och Anti-Franchise League i Australien. I USA fanns Southern Rejection League, National Association Opposed to Women's Suffrage under ledning av Mary Hilliard Hinton, som motarbetade North Carolina Equal Suffrage Association och dess kampanj för rösträtt i North Carolina i USA. I Sverige samlades rösträttsmotståndare under Antirösträttsmötet 1912.

Galleri

redigera

Se även

redigera

Referenser

redigera
  • Benjamin, Anne M. A History of the Anti-Suffrage Movement in the United States from 1895 to 1920: Women Against Equality. Lewiston: The Edwin Mellen Press, 1992. ISBN 978-0773494367