Anti-Slavery International, är en brittisk abolitionistförening, grundad 1839. Den var liksom sin föregångare ofta känd under namnet Anti-Slavery Society. Det är världens äldsta fortfarande existerande internationella människorättsorganisation, och verkar mot slaveri och relaterade fenomen som trafficking.

Organisationen har varit känd under flera olika namn. Den hette British and Foreign Anti-Slavery Society (BFASS) 1839-1909, Anti-Slavery and Aborigines' Protection Society 1909-1947, Anti-Slavery Society 1947-1956, Anti-Slavery Society for the Protection of Human Rights 1956-1990, Anti-Slavery International for the Protection of Human Rights 1990-1995, och Anti-Slavery International från 1995.

Historik redigera

Den bildades när dess föregångare, Anti-Slavery Society, nådde sitt mål för avskaffandet av slaveriet i de brittiska kolonierna genom Slavery Abolition Act 1833 och lades ned 1838, och bildades året därpå för att avskaffa slaveriet globalt.[1] Den organiserade året efter sitt bildandet världens första internationella abolitionistkonferens, World Anti-Slavery Convention.

Organisationen var under sin första tid engagerad för avskaffandet av slaveriet i USA fram till 1865. I början av 1900-talet verkade den för avskaffandet av blackbirding i Australien och Stilla havet, och sedan även mot slaveriet i Kongostaten.

Efter andra världskriget inledde Anti-Slavery International en lång kampanj mot slaveriet i Arabvärlden med fokus på dess centra i Saudiarabien, och verkade mot dess avskaffande inom FN.[2] Deras arbete motarbetades dock länge av både britterna och USA, och bar inte frukt förrän de fick hjälp av president Kennedy 1962.

Under 2000-talet har Anti-Slavery International uppmärksammat trafficking och arbete under slavliknande förhållanden i bland annat Asien.

Källor redigera

  1. ^ Patricia Hollis (1974). Pressure from without in early Victorian England.
  2. ^ Emancipating “The Unfortunates”: The Anti-slavery Society, the United States, the United Nations, and the Decades-Long Fight to Abolish the Saudi Arabian Slave Trade. DeAntonis, Nicholas J.   Fordham University ProQuest Dissertations Publishing,  2021. 28499257.