Ansökningar om olympiska sommarspelen 2020

Sex städer ansökte om olympiska sommarspelen 2020. Den 7 september 2013 i Buenos Aires, Argentina valde Internationella Olympiska Kommittén Tokyo, Japan som arrangör för spelen. De andra städerna som ansökte var Baku, Doha, Istanbul, Madrid och Rom. Roms ansökan drogs tillbaka i februari 2012 och Doha och Baku valdes bort av IOK den 23 maj 2012.

Ansökningar om
olympiska sommarspelen 2020
Översikt · Tokyo
Istanbul · Madrid
Olympics2020candidatecountries.png
Olympiska sommarspelen 2020 och paralympiska sommarspelen 2020
Detaljer
Kongress125:e i Buenos Aires
Viktiga datum
Rensning23 maj 2012
Omröstning7 september 2013
Resultat
VinnareTokyo (60 röster)
TvåaIstanbul (36 röster)
Bortvalda ansökningar
Baku · Doha
Avbrutna ansökningar
Rom

DatumRedigera

 • 2011:
16 maj – IOK skickar ut brev där de bjuder in de nationella olympiska kommittéerna att nominera städer.
Juli och augusti – IOK uppmanar kommittéerna att skicka in papper gällande samarbete med WADA innan 19 juli. IOK vill också veta ifall intresse finns för att hålla spelen utanför de föreslagna datumen (15 juli till 31 augusti).
1 september – Sista dagen för kommittéerna att nominera städer.
Oktober – IOK håller ett informationsseminarium för de ansökande städerna.
 • 2012:
15 februari – Fullständiga ansökningar ska ha lämnats in till IOK.
23 maj – IOK beslutar vilka av de nominerade städerna som ska bli officiella kandidater.
 • 2013:
Januari – Inlämnade av de officiella ansökningsböckerna
Mars och april – IOK besöker de officiella kandidaterna för utvärdering.
Juni – Rapporten från utvärderingen släpps.
7 september – IOK väljer värdstad.

ResultatRedigera

På IOK:s kongress i Buenos Aires 7 september 2013 valdes Tokyo till arrangör för olympiska sommarspelen 2020.[1]

Resultat från omröstningen[2]
Stad Nation Omgång 1 Extraomgång Omgång 2
Tokyo   Japan 42 - 60
Istanbul   Turkiet 26 49 36
Madrid   Spanien 26 45 -


AnsökningarRedigera

Officiella ansökningarRedigera

  IstanbulRedigera

Turkiets president Mehmet Ali Sahin meddelade 30 april 2010 att landet planerade att ansöka om olympiska sommarspelen 2020. Han meddelade detta under hans öppnande av den 73:e kongressen för internationella idrottspressförbundet.[3] Vid invigningen av European Youth Olympic Festival i Trabzon den 24 juli 2011, bekräftade premiärministern tillsammans med ordföranden i Turkiets Olympiska Kommitté att Istanbul skulle söka spelen.[4] Premiärministern, Recep Tayyip Erdoğan, tillkännagav den 13 augusti i ett TV-tal att Turkiet skulle ansöka. Han motiverade Turkiets ansökan med att främja idrotten och den olympiska andans inflytande på världsfreden. Han tillade att Turkiets växande ekonomi och stabilitet genom globala finanskriser, samt investeringar i sportanläggningar gjorde det självklart att arrangera ett olympiskt spel.[5] Detta är Istanbuls femte ansökan då de sökte sommarspelen 2000, 2004, 2008 och 2012. Erdogan påpekade i sitt tal att staden och landet har lärt sig mycket sedan den första ansökan och att deras förutsättningar är mycket bättre.[6]

2002 stod Istanbul Ataturk Olympic Stadium klart med plats för 75 000 åskådare och uppfyller internationell och olympisk standard, anläggningen skulle antagligen användas för fotboll vid ett eventuellt spel. Erdogan sa i sitt tal att investeringar i anläggningar för tennis och friidrott pågick samt att järnvägslinjer byggdes för att binda samman sportanläggningar.[6]

  MadridRedigera

Madrid ansökte om olympiska sommarspelen 2016 men förlorade värdskapet i sista omgången mot Rio de Janeiro.[7] Madrid sökte också sommarspelen 2012 men slutade då trea, två poäng från att gå till sista omgången.[8] Madrids borgmästare, Alberto Ruiz Gallardon, uttalade under februari 2010 att staden skulle ansöka, om han blev omvald i valet under början av 2011.[9] Då han blev omvald togs frågan om en ansökan upp igen under 2011 och Gallardon fick stöd av ordföranden i Spaniens Olympiska Kommitté, Alejandro Blanco.[10] Tack vare de tidigare ansökningarna var budgeten för denna ansökan bara hälften så stor som budgeten 2016.[11]

Madrids stadsfullmäktige röstade 20 juli för en ansökan. Vice borgmästaren Manuel Cobo sa i samband med omröstningen att 80 procent av anläggningarna redan finns på plats.[12] Den befintliga anläggningen La Peineta, hemmaplan för fotbollslaget Atletico Madrid, planeras användas för friidrott och behöver knappt någon upprustning.[10] Dagen efter att Madrid godkänt en ansökan, fick de uppbackning av Spaniens Olympiska Kommitté.[13] Strax efter att Madrid ansökt bildades No queremos Madrid 2020, en grupp som arbetade emot ett spel i Madrid, en hemsida där de samlade motstånd mot ansökan. De ansåg att eftersom Madrid förlorat två gånger tidigare så skulle det bli likadant denna gång.[14] Den 8 september meddelade Madrids borgmästare Ruiz Gallardon att Alejandro Blanco, ordförande i Spaniens Olympiska Kommitté, skulle leda stadens ansökan, istället för Ruiz själv som har lett de senaste två ansökningarna.[15]

  TokyoRedigera

Tokyo ansökte likt Madrid om olympiska sommarspelen 2016, men slutade trea.[8] Strax efter Tokyos förlust visade Hiroshima intresse för att ansöka om spelen 2020[16], eventuellt tillsammans med Nagasaki som ligger 300 km från Hiroshima.[17] Japans Olympiska Kommitté avvisade dock en gemensam ansökan tillsammans med IOK då de inte accepterade ansökningar som är delade mellan två städer.[18] Hiroshima gav senare även upp kampen för en egen ansökan då det finansiella och folkliga stödet var dåligt.[19] Japans Olympiska Kommitté valde sedan att fokusera på en ansökan från Tokyo.[20]

Tokyos ansökan äventyrades ordentligt efter jordbävningen vid Tohoku den 11 mars 2011. Planerna på att ansöka lades åt sidan då staden vill lägga pengarna på att återuppbygga skadade delar av staden.[21] Den Olympiska Kommittén insisterade trots katastrofen att staden skulle ansöka då de ansåg det skulle främja återuppbyggandet av staden och ena det splittrade landet.[22] Den japanska ansökan blev officiell vid firandet av Japans Olympiska Kommittés hundraårsjubileum. IOK:s ordförande, Jacquess Rogge var inbjuden till firandet och välkomnade den japanska ansökan.[23] Guvernören i Tokyo, Shintaro Ishihara, valdes av landets olympiska kommitté till ordförande för ansökningskommittén.[24]

Bortvalda ansökningarRedigera

  BakuRedigera

Azerbajdzjan ansökte om olympiska sommarspelen 2016, men fick lägst poäng i IOK:s utvärdering som ligger till grund för vilka ansökningar som blir officiella och blev inte utvald. Efter detta uttalade sig ansvarig minister i Azerbajdzjan att landet planerade att ansöka om olympiska sommarspelen 2020.[25] Han sa även att landet hade lärt sig mycket av ansökningsprocessen och att de hade fått stor erfarenhet.[26]

Bakus ansökan blev känd först den första september då Azerbajdzjans Olympiska Kommitté tillkännagav sin ansökan. Ansökan lämnades in till IOK redan två veckor före tillkännagivandet. Baku hade redan 13 av de anläggningar som behövdes för spelen, och ytterligare 24 var under uppbyggande.[26] Dessutom byggdes en olympiastadion med plats för 60 000 åskådare som planerades vara färdig 2015.[27]


  DohaRedigera

Doha ansökte också om olympiska sommarspelen 2016 men valdes bort av IOK med motiveringen att de inte accepterade planerna på att hålla spelen i oktober för att undvika de varma sommarmånaderna. Doha anklagade IOK för att de egentligen "stängde dörren för arabvärlden".[28]

Qatar efterfrågade under sommaren 2011 IOK om tillstånd för att ansöka trots deras planer på att arrangera spelen utanför de datum IOK vill att spelen ska hållas, 15 juli till 31 augusti. Den 26 augusti 2011 meddelade IOK att de accepterade en ansökan från Qatar med planer på att hålla spelen senare under året. IOK påpekade att Qatar måste, trots att de får hålla spelen senare, förlägga tävlingarna för att underlätta för idrottarna.[29] Senare samma dag meddelade Qatars Olympiska Kommitté, Shejk Tamim bin Hamad Al-Thani, att landet skulle ansöka om olympiska sommarspelen 2020. Han tackade IOK och Jacquess Rogge för beslutet som gjorde deras ansökan möjlig. Enligt Al-Thani så hade de lärt sig mycket av sin tidigare ansökan.[30]

Avbrutna ansökningarRedigera

  RomRedigera

olympiska sommarspelen 2016 inte tilldelades ett europeiskt land ansåg Italiens Olympiska Kommitté (CONI) att det var en bra tid för en italiensk ansökan. Till en början var intresset att få ansöka störst från Venedig med kringliggande städer.[31] Den 19 maj 2010 valde CONI att Rom skulle få ansöka för Italien. Enligt CONI valdes Rom då Venedig inte uppfyllde IOK:s krav, främst att spelen skulle blivit för utspridda. Roms ansökan har en föreslagen budget på 61 miljoner USD. 70 procent av anläggningarna ska enligt ansökan redan vara byggda. Rom planerade att hålla spelen i två områden, Foro Italico och Tor Vergata. Foro Italico var centrum för olympiska sommarspelen 1960 som Rom arrangerade och i området finns Stadio Olympico med plats för 80 000 åskådare, en nybyggd tennisarena med plats för 10 500 åskådare och en simanläggning från världsmästerskapen 2009.[32] Tor Vergata var ett nytt sportcentrum som byggdes i Roms utkanter.[33]

Den 14 februari 2012 meddelade Italiens premiärminister Mario Monti att landet drar tillbaka sin ansökan då det var en för stor risk för landets ekonomi.[34]

Val av officiella ansökningarRedigera

Fram till den 23 maj då IOK beslutade vilka ansökningar som skulle accepteras som officiella tog IOK:s arbetsgrupp fram en rapport över ländernas förmåga att arrangera spelen utifrån flera olika faktorer som låg till grund för IOK:s beslut. I varje kategori ger de olika medlemmarna i arbetsgruppen poäng och den lägsta samt högsta poängen som delades ut presenteras i tabellen.

  Högsta poäng i området.
  Lägsta poäng i området.
Betyg från arbetsgruppen Istanbul Tokyo Baku Doha Madrid
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Sportanläggningar 6,0 8,0 7,0 9,0 4,0 7,0 5,0 8,5 8,0 9,0
Olympisk by 6,0 8,0 8,0 9,0 5,0 8,0 7,0 9,5 7,0 9,0
Press- och sändningscenter 6,0 8,0 8,0 9,0 4,0 6,0 7,0 9,0 6,0 9,0
Erfarenhet från tidigare sportevenemang 5,5 7,0 7,0 8,0 3,5 5,5 5,0 7,5 7,5 8,5
Miljö och väderförhållande 5,0 7,0 5,5 8,0 4,0 7,0 4,0 6,0 7,5 9,0
Boende 6,0 8,0 9,0 10,0 3,0 5,0 5,0 8,0 8,0 9,0
Transportkoncept 5,0 7,0 8,0 9,0 4,0 7,0 6,0 8,0 8,0 9,0
Medicinsk service och dopningskontroller 7,0 8,0 7,0 9,0 5,0 7,0 8,0 9,0 8,0 9,0
Säkerhet 6,0 7,0 7,0 9,0 4,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0
Telekommunikation 6,0 8,0 9,0 9,0 5,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0
Energi 6,0 8,0 5,0 8,0 4,0 5,5 7,0 9,0 8,0 9,0
Rättsliga frågor, seder och immigration 7,0 9,0 7,0 9,0 6,0 7,0 6,0 7,0 7,0 9,0
Statligt och folkligt stöd samt rättsliga frågor 8,0 9,0 6,0 9,0 7,0 9,0 8,0 9,0 7,0 9,0
Finans och marknadsföring 6,0 8,0 7,0 8,0 4,0 6,0 8,0 9,0 5,0 8,0

I rapporten sammanställde arbetsgruppen olika yttrande gällande huruvida de tyckte att IOK skulle välja ansökan som officiell. Istanbuls ansökan omnämndes i rapporten som lovande och med bra potential, men om ansökan skulle bli vald som officiell ansökan finns det behov av förbättringar inom vissa områden. Tokyo hyllades mer eller mindre i rapporten och omnämndes som mycket väl förbered för ett arrangemang av den här storleken. Rapporten påvisar att Bakus ansökan inte var tillräckligt utvecklad och stadens infrastruktur inte räcker till för arrangemanget och avrådde IOK från att godkänna ansökan. Gällande Dohas ansökan lämnade arbetsgruppen valet öppet för IOK huruvida de ville godkänna ansökan. Rapporten uttrycker dock flera risker med spelen och tar särskilt upp problemen med kravet om att spelen skulle hållits senare på året än normalt. Madrids ansökan utpekas som mycket stark i rapporten men med ett frågetecken gällande det ekonomiska läget i landet, arbetsgruppen uttryckte stöd för ett godkännande av ansökan.[35]

IOK valde sedermera att välja ut Istanbul, Tokyo och Madrid som officiella ansökningar.[36].

Potentiella ansökningarRedigera

Här listas städer och länder som på olika nivåer planerade att ansöka men inte gjorde det. En del av dessa avvisade aldrig ansökan men ansökte inte.ReferenserRedigera

 1. ^ ”Tokyo Wins Bid to Host the Olympic Games in 2020” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 10 september 2013. https://web.archive.org/web/20130910211447/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/2020_bid_news/1216136751.html. Läst 24 maj 2012. 
 2. ^ ”2020 Olympic Bid - Final Vote Count” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 10 september 2013. https://web.archive.org/web/20130910211452/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/2020_bid_news/1216136753.html. Läst 7 september 2013. 
 3. ^ ”Turkey to bid for 2020 Olympic Games” (på engelska). AFRICAN ATHLETICS. http://www.africanathletics.org/?p=435. Läst 12 augusti 2011. 
 4. ^ ”Turkey Prime Minister confirms Istanbul bid for 2020 Olympics” (på engelska). Inside The Games. http://insidethegames.biz/olympics/summer-olympics/2020/13679-turkey-prime-minister-confirms-istanbul-bid-for-2020-olympics. Läst 13 augusti 2011. 
 5. ^ ”Turkey announces bid for 2020 Olympics” (på engelska). France24. http://www.france24.com/en/20110813-turkey-announces-bid-2020-olympics. Läst 13 augusti 2011. [död länk]
 6. ^ [a b] ”Turkey's Fifth Olympic Attempt - 2020 Summer Games” (på engelska). Arkiverad från originalet den 6 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120106004934/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/2020_bid_news/1216135849.html. Läst 14 augusti 2011. 
 7. ^ ”Rio wins host bid; Chicago was first out” (på engelska). ESPN Chicago. http://sports.espn.go.com/chicago/news/story?id=4525513. Läst 13 augusti 2011. 
 8. ^ [a b] ”PAST OLYMPIC HOST CITY ELECTION RESULTS” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 17 mars 2011. https://www.webcitation.org/5xFvf0ufx?url=http://www.gamesbids.com/eng/past.html. Läst 14 augusti 2011. 
 9. ^ ”Madrid To Bid For Summer Olympics” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 5 september 2012. https://web.archive.org/web/20120905072157/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216135033.html. Läst 14 augusti 2011. 
 10. ^ [a b] ”Madrid May Bid For 2020 Summer Games” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 10 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110810083157/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216135805.html. Läst 14 augusti 2011. 
 11. ^ ”Madrid To Bid For 2020 Summer Olympic Games” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110818092031/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216135812.html. Läst 14 augusti 2011. 
 12. ^ ”Madrid 2020 Bid Approved” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 10 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110810103318/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216135820.html. Läst 14 augusti 2011. 
 13. ^ ”Madrid 2020 Gets Backing From Spain's Olympic Committee” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 10 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110810103227/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216135821.html. Läst 14 augusti 2011. 
 14. ^ ”Anti-Madrid 2020 Group Collects Signatures” (på engelska). Arkiverad från originalet den 10 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110810103408/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/2020_bid_news/1216135829.html. Läst 14 augusti 2011. 
 15. ^ ”Spanish Olympic Committee President To Lead Madrid 2020 Bid” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 12 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120112190733/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/2020_bid_news/1216135883.html. Läst 11 september 2011. 
 16. ^ ”Hiroshima Considers 2020 Summer Bid” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 10 september 2012. https://web.archive.org/web/20120910145206/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216134771.html. Läst 14 augusti 2011. 
 17. ^ ”Possible Joint 2020 Bid From Hiroshima, Nagasaki” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 16 oktober 2009. https://web.archive.org/web/20091016105924/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216134772.html. Läst 14 augusti 2011. 
 18. ^ ”A Joint Hiroshima And Nagasaki 2020 Bid May Not Be Possible” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 29 december 2010. https://web.archive.org/web/20101229012612/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216134774.html. Läst 14 augusti 2011. 
 19. ^ ”Hiroshima Opts Out Of 2020 Olympic Bid” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 18 september 2012. https://web.archive.org/web/20120918033328/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216135715.html. Läst 14 augusti 2011. 
 20. ^ ”A 2020 Summer Olympic Bid From Japan May Not Happen” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 5 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120105210306/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216135569.html. Läst 14 augusti 2011. 
 21. ^ ”Earthquake Topples Tokyo's Olympic Dreams For 2020” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 10 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110810094936/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/1216135620.html. Läst 14 augusti 2011. 
 22. ^ ”JOC Backs Tokyo's Bid For 2020 Summer Games” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 25 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110825234627/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/1216135755.html. Läst 14 augusti 2011. 
 23. ^ ”Tokyo Officially Jumps Into Race For 2020” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 20 juli 2011. https://web.archive.org/web/20110720130141/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216135818.html. Läst 14 augusti 2011. 
 24. ^ ”Japanese Olympic Committee To Appoint Chairman For Tokyo 2020 Bid” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 18 september 2012. https://web.archive.org/web/20120918033834/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216135881.html. Läst 11 september 2011. 
 25. ^ ”Prague, Baku To Try Again” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 7 oktober 2012. https://web.archive.org/web/20121007005549/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/2016_bid_news/1212681588.html. Läst 14 augusti 2011. 
 26. ^ [a b] ”Baku, Azerbaijan to bid for 2020 Olympic Games” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 13 september 2011. https://web.archive.org/web/20110913102111/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/2020_bid_news/1216135870.html. Läst 1 september 2011. 
 27. ^ ”Olympic Newsdesk -- Encouragement for Aussie Athletics Bid; Baku 2020” (på engelska). Around The Rings. http://www.aroundtherings.com/articles/view.aspx?id=36398. Läst 14 augusti 2011. 
 28. ^ ”Doha Accuses IOC Of “Closing The Door”” (på engelska). GamesBids.com. http://www.gamesbids.com/eng/index.php?news=1212681800. Läst 22 augusti 2011. 
 29. ^ ”Qatar Can Bid For 2020 Games - IOC” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 5 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120105223955/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/2020_bid_news/1216135861.html. Läst 29 augusti 2011. 
 30. ^ ”It's Official - Doha Launches 2020 Olympic Bid” (på engelska). Arkiverad från originalet den 4 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111004071319/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/2020_bid_news/1216135862.html. Läst 29 augusti 2011. 
 31. ^ ”Italy Ready For 2020 Bid” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 5 oktober 2009. https://web.archive.org/web/20091005211503/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216134740.html. Läst 14 augusti 2011. 
 32. ^ ”Rome 2020 Moves Ahead” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 20 april 2011. https://web.archive.org/web/20110420162723/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216135664.html. Läst 14 augusti 2011. 
 33. ^ ”Rome Is Italy's Candidate In 2020 Summer Games Bid” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 29 december 2010. https://web.archive.org/web/20101229194156/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216135186.html. Läst 14 augusti 2011. 
 34. ^ ”Rome 2020 abandons Olympic dreams – Italy drops out of bid race” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 8 september 2012. https://web.archive.org/web/20120908001430/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/2020_bid_news/1216136092.html. Läst 16 februari 2012. 
 35. ^ [http://www.olympic.org/Documents/Host_city_elections/Final-report-2020-Working-Group-English.pdf ”GAMES OF THE XXXII OLYMPIAD 2020 WORKING GROUP REPORT”] (på engelska). http://www.olympic.org/Documents/Host_city_elections/Final-report-2020-Working-Group-English.pdf. Läst 26 maj 2012. 
 36. ^ ”Istanbul, Madrid and Tokyo Make the Cut; Will Bid for 2020 Olympics” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 26 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120526004140/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/2020_bid_news/1216136203.html. Läst 24 maj 2012. 
 37. ^ ”Berlin mayor wants to make Olympics bid” (på engelska). The Local. http://www.thelocal.de/sport/20110713-36253.html. Läst 22 augusti 2011. 
 38. ^ [a b c] ”Out of Many, Few Will Bid: The Candidates for 2020 Olympics” (på engelska). Around The Rings. http://www.aroundtherings.com/articles/view.aspx?id=36707. Läst 22 augusti 2011. 
 39. ^ ”Two Australian Cities Want Olympic Games” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 2 oktober 2012. https://web.archive.org/web/20121002045335/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216133574.html. Läst 22 augusti 2011. 
 40. ^ ”PROPOSAL: the Brisbane Expo 2020 Olympiad” (på engelska). F O U N D A T I O N E X P O ' 8 8. http://www.foundationexpo88.org/brisbaneexpo2020lympiad.html. Läst 22 augusti 2011. 
 41. ^ ”Budapest To Discuss 2020 Summer Olympic Bid” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 7 juni 2010. https://web.archive.org/web/20100607075246/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216135212.html. Läst 22 augusti 2011. 
 42. ^ ”Bucharest will not host the Summer Olympic Games in 2020 / General counsellors rejected the project” (på engelska). HotNews.ro. http://english.hotnews.ro/stiri-bucharest-8137979-bucharest-will-not-host-the-summer-olympic-games-2020-general-counsellors-rejected-the-project.htm. Läst 14 augusti 2011. 
 43. ^ ”S.Korea's Busan pulls plug on 2020 Games bid” (på engelska). g.Krom. http://news.gkrom.com/articles/skoreas-busan-pulls-plug-on-2020-games-bid. Läst 14 augusti 2011. [död länk]
 44. ^ ”Exclusive: Casablanca could bid for 2020 Olympics” (på engelska). Inside The Games. http://www.insidethegames.biz/olympics/summer-olympics/2020/12285-exclusive-casablanca-could-bid-for-2020-olympics. Läst 15 augusti 2011. 
 45. ^ ”Exclusive: Rio victory opens door to African bid for 2020 says Fredericks” (på engelska). Inside The Games. http://www.insidethegames.biz/olympics/summer-olympics/2020/7465-exclusive-rio-victory-opens-door-to-african-bid-for-2020-says-fredericks. Läst 15 augusti 2011. 
 46. ^ ”Delhi 2010 Looks To An Olympic Bid” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 29 december 2010. https://web.archive.org/web/20101229012731/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216135375.html. Läst 14 augusti 2011. 
 47. ^ ”India Won't Bid For 2020 Games” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 5 september 2010. https://web.archive.org/web/20100905114040/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216134862.html. Läst 14 augusti 2011. 
 48. ^ ”Olympics-Dubai opts out of 2020 bid,” (på engelska). Reuters. Arkiverad från originalet den 26 juli 2012. https://web.archive.org/web/20120726142543/http://www.reuters.com/article/2011/07/29/olympics-emirates-dubai-idUSL3E7IT28F20110729. Läst 14 augusti 2011. 
 49. ^ ”South Africa will not bid for 2020 Olympics after Government decision” (på engelska). Inside The Games. http://www.insidethegames.biz/olympics/summer-olympics/2020/13087-south-africa-will-not-bid-for-2020-olympics-after-government-decision. Läst 15 augusti 2011. 
 50. ^ ”South Africa To Bid For 2024 Summer Games” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 10 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110810103025/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216135830.html. Läst 14 augusti 2011. 
 51. ^ ”South African Selection Of 2020 Bid Candidate Premature” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 6 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120106164348/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216135358.html. Läst 14 augusti 2011. 
 52. ^ ”Sascoc Says No City Ignored In South Africa's 2020 Olympic Bid” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 4 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120104141109/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216135361.html. Läst 14 augusti 2011. 
 53. ^ ”Quiere México los Juegos Olímpicos 2020” (på spanska). es mas. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2012. https://web.archive.org/web/20121006235337/http://www.esmas.com/deportes/otrosdeportes/536250.html. Läst 22 augusti 2011. 
 54. ^ ”Lisbon May Bid For 2016 Or 2020 Olympic Games” (på engelska). GamesBids.com. http://www.gamesbids.com/eng/index.php?news=1095445213. Läst 22 augusti 2011. 
 55. ^ ”No Bid From France For 2020 Summer Games” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110818092349/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1216135809.html. Läst 14 augusti 2011. 
 56. ^ ”St. Petersburg To Bid For 2020 Summer Games” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 28 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110828230619/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/future_bids_2016/1215445268.html. Läst 22 augusti 2011. 
 57. ^ ”Toronto won't bid for 2020 Olympics” (på engelska). CBC Sports. Arkiverad från originalet den 4 november 2011. https://web.archive.org/web/20111104193005/http://www.cbc.ca/sports/story/2011/08/11/toronto-olympics.html. Läst 14 augusti 2011. 
 58. ^ ”United States, South Africa make bids for 2020 Olympics” (på engelska). The Hutchinson News. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.is/20120525165053/http://hutchnews.com/Sports/0802-olympic-bid. Läst 22 augusti 2011. 
 59. ^ ”USOC won't bid for 2020 Olympics, Denver still a possibility for 2022” (på engelska). Gazette.com. https://gazette.com/news/usoc-won-t-bid-for-olympics-denver-still-a-possibility/article_b4156d1a-a7ff-542d-bc12-ba866ae979e4.html. Läst 22 augusti 2011. 
 60. ^ ”A U.S. 2020 Summer Games Bid Not Ruled Out” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 10 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110810103103/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/2020_bid_news/1216135825.html. Läst 22 augusti 2011. 
 61. ^ ”USOC confirms - United States won't bid for 2020 Olympics” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 3 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120103210035/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/2020_bid_news/1216135855.html. Läst 29 augusti 2011. 
 62. ^ ”Exclusive: Las Vegas submitted 2020 Olympic bid to IOC without USOC Concurrence” (på engelska). GamesBids.com. Arkiverad från originalet den 4 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111004152604/http://www.gamesbids.com/eng/olympic_bids/2020_bid_news/1216135866.html. Läst 29 augusti 2011.