Annexförsamling (ofta kallat endast annex) är inom Svenska kyrkan en församling, som ingår i ett pastorat och inte är moderförsamling.

Pastorat med annexförsamlingar fanns i Sverige redan under medeltiden, men de blev allmänna först efter reformationens införande. För att bereda illa avlönade kyrkoherdar tillräckliga inkomster stadgades nämligen i Västerås ordinantia (1527) att, där gällen var svaga, två skulle förenas till ett.

Källor redigera