Ankarcrona är en svensk adlig ätt som härstammar från Christoffer Jakobsson (död 1667), som skall ha flytt från Böhmen på 1600-talet på grund av religionsförföljelse och bosatt sig i Ronneby i Sverige. Två av hans sonsöner, Theodor och Matthias, adlades, men dessa grenar slocknade 1719 respektive 1750. Den nu levande ätten härstammar från hans tredje sonson, fabriksidkaren assessor Jakob Christoffers (1693–1755) i Karlskrona, som adlades 1751 med samma vapen.

Ankarcrona
StamfarTheodor Ankarcrona
Adlad1717
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1719
Gradätt nr 1534
Länk URLSida på riddarhuset.se
† Utslocknad i Sverige
Utslocknad1750
SvärdssidanTheodor Ankarcrona
Ankarcrona
UrsprungBöhmen och Ronneby i Sverige
StamfarJakob Christoffers
Adlad1751
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1756
GradAdlig ätt nr 1965
En Skiöld igenom ett Silfwer Bande, fördelt i Twenne Delar; Warandes det öfra Fältet Blått, och det andra Rödt. Uti hwardera Fältet lyser en Gyllende Crona. Rundt omkring Skiölden löper en Bord af Guld. Ofwanpå Skiölden är en öppen TornerHielm, hwaruppå står ett gÿllende Ankar emellan Twenne Swenska CronFlaggor, samt en Engelsk och Fransösk Flagga. Krantsen och Löfwärket är af Guld, Silfwer, Blått och Rödt, aldeles som detta Wapn med sina rätta färgor härhos finnes afmålat.
– Sköldebrevet i original, RHA.

Jakob Christoffer AnkarcronaRedigera

Stamfadern Jakob Christoffer (1693-1755) var sonson till ovan nämnde Christoffer Jakobsson och son till rådmannen i Karlskrona, Tore (Teodor) Christophers (1655-1710) och Eva Catharina Schaeij.

Christoffer var handlande i Karlskrona, grundade såväl linne- och bomullsfabrik som ett tobaksspinneri, samt i Ronneby ett såpsjuderi, ett sockerraffinaderi och ett stärkelsebruk. När kung Adolf Fredrik för första gången anlände Sverige, liksom hans blivande fru Lovisa Ulrika av Preussen, övernattade de hos Jakob Christoffer. Jakob Christoffer adlades 1751 och avled 1755.

Hans söner introducerade på Sveriges Riddarhus 1756 under nummer 1965 och från dem härstammar släktens medlemmar i Sverige.

Medlemmar av släkten AnkarcronaRedigera

EgendomarRedigera

GalleriRedigera

KällorRedigera